Türk Tarımının Ekonomik Sorunları

-

    Tarım Türkiye’nin ekonomik gelişme sürecine farklı kanallardan katkı sağlamaktadır. Genel anlamda ülkenin büyük bir bölümünü istihdam etmekte beslenmek için gerekli gıda maddeleri ihtiyacını karşılamakta, sanayi sektörüne ham madde sağlaması ve ihracata söz konusu olan tarımsal ürünlerin katkısıyla ekonomimizde önemli bir rol oynamaktadır.

Yaşanan üretim dalgalanmaları tarımın kur hareketlerine duyarlılığı tarımsal istikrarı bozmuştur. Ve fiyatlar genel düzeyini olumsuz etkilemektedir. Kur hareketliliği, ulusal paranın yabancı para karşısında değer kazanımı/kaybı sektörün arzu edilen seviyede olmasını engellemektedir.

Tarımsal üretimin temel girdilerinin önemli bir çoğunluğunun ithal edilmesi tarımda maliyetlerin artmasına sebebiyet verir. Artan maliyet ve piyasa manipülasyonları sektöre büyük zarar vermektedir. 

Tarımsal arazilerin dağınık yapısı aynı şekilde maliyetleri artırmakta tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Arıtma tesisi olmayan sanayi kuruluşları üretimde verim ve kalite kaybına sebebiyet verir. Suyun verimli kullanılmaması sebebiyle üretim artırılamamaktadır. 

Gelişmiş ülke olma yolunda yakalama sürecinde dileriz ki ülkemizde önemini koruyan bu sektörde çözümler üreterek, üretilen çözümleri uygulamaya koymayı başararak ekonomimizi iyileştirebiliriz.

 

 

 

Gülizar

Bir Cevap Yazın