TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu

-
TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO Genel Müdürü belli oldu. TMO Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Kemaloğlu atandı.

Başbakanlık ve bazı bakanlıklardaki atama kararları, 20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, Vakıflar Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Mazhar Yıldırımhan atandı.

gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-gidahatti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı atama kararlarına göre ise Toprak Mahsulleri Ofisi TMO Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu atanırken, TMO Yönetim Kurulu üyeliğine de Ömer Ekşi atandı.

ismail-kemaloglu-tmo-genel-muduru-gidahatti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Muhsin Yazıcı atanırken, Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Demirkıran, Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necip Özgökçe, Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aydın Tüfekçi, başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındılar.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili atanırken, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Funda Kocabıyık, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Celil Güngör, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Yrd. Doç. Dr. Cem Gençoğlu atandı.

Balıkçılara 35 milyon lira destek

tutun-toplayan-kadinlar-gidahatti

Sözleşme dışı üretilen tütünler için açık artırma

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2015 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi İle Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı da, 20 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile 2015 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin, açık artırma yöntemi ile satılması için gerekli olan açık artırma merkezlerinin kurulamaması nedeniyle, alım-satım işlemlerinde uygulanacak esaslar belirlendi.

Sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten ve tütünlerini pazarlamak isteyen üreticiler güncel bilgilerini, Mayıs ayının sonuna kadar bulundukları İl/İlçedeki Ziraat Odalarına şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formu ve Ziraat Odasından alınacak çiftçi belgesi ile başvuracak. Ziraat Odaları, yapılan başvuruları incelemek suretiyle tütün çiftçisi olan üreticileri, şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Listesine kaydederek, yazılı ve elektronik ortamda Haziran ayının 15’inci günü sonuna kadar Kuruma bildirecek. Kurum tarafından, sözleşme dışı üretici tütünlerine ait bilgiler Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine gönderilmek suretiyle alıcılara duyurulacak.

Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişi alıcılar, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine veya Kuruma başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecekler.

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi uygulaması ertelendi

Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Kurulca belirlenerek, Resmî Gazete’de yayımlanacak, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacak.

Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı; açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat odasına, Kurum tarafından bildirilecek. Açık artırma yapılacak yer, tütünlerin bulunduğu mahal ve işin gerekleri de dikkate alınarak, Kurumca görevlendirilecek uzman tarafından belirlenecektir.

Kurumca görevlendirilecek uzman her bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini alıcıların ve üreticilerin veya temsilcilerinin huzurunda ilan edecek, bilahare açık artırmaya katılan alıcıların vermiş olduğu en yüksek fiyat teklifinden açık artırmayı başlatacak. Açık artırmada alıcıların her bir artırım işareti 10 Kr fiyat artışına karşılık gelecek, tütünler en yüksek fiyatı veren alıcı adına tescil edilecek.

Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları 20/08/2016 tarihi itibarıyla sonlandırılacak. Fiyatı belirlenip, Kurum kayıtlarına alınan ve açık artırmalı satışta alım-satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, söz konusu tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilecek.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın