Sulama birliklerine yeni tarife

-
Sulama birliklerine yeni tarife

Sulama Birliklerince 2016 yılında uygulanacak sulama bedellerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 17 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

2016 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar ile 2016’da su kullanım hizmet bedeli alınacak olan ve sulama birliklerince işletilen sulama tesisleri, 3’ü cazibe, 2’si pompaj olmak üzere 5 ayrı grup altında toplandı.

sulama-www.gidahatti.comSulama Birlikleri, sulama tesislerinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedellerini, Karar’da yer alan ücret tarifeleri tablosundaki işletme ve bakım ücret tarifelerinden az olmamak üzere, ürünlere göre belirleyecek.

Su kullanım hizmet bedeli

Su kullanım hizmet bedeli, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanacak.

Su kullanım hizmet bedelleri, birliklerin görev alanı içinde ve dışında, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı ve ortakçıya uygulanacak.

Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek bitkinin ücreti uygulanacak. Muz seralarından “Muz” bitkisi su kullanım hizmet bedeli alınacak.

Sulama birlikleri kararı

Sulama mevsimi boyunca herhangi bir sebeple yeterli sulama suyu verilemediğinde, bu alanlara sulama birlikleri meclisinin kararı ve DSİ Bölge Müdürlüğünün onayıyla, verilen su miktarı ve birim alandan alınan bitki verimi de dikkate alınarak tespit edilecek faydalanma oranı ile tarifedeki bedel çarpılarak bulunan miktar alınacak.

Bir yıl içinde aynı parsele mevcut ürün hasadı yapıldıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla, sonradan ekilen bitkinin su kullanım bedelinde, birlik meclisinin kararıyla en fazla %20 indirim yapılacak.

Tek yıllık yem bitkilerine su kullanım bedeli, birlik meclisi kararıyla en fazla %40’a kadar indirimli olarak uygulanabilecek.

Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp, yağmurlama ve damla sulama sistemi indirimleri uygulanmayacak.

Çeşitli sebeplerle su kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda sulama başka kaynaklardan takviye ediliyorsa, masrafları karşılamak üzere su kullanım hizmet bedelleri artırılabilecek.

Sulama alanı içerisinde, çiftçilerin kendi yeraltı suyu kuyularıyla suladıkları sahalara, tüm gruplarda 2,00 TL/da bedel uygulanacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın