Sağlıklı ‘Arazi Yönetim Modeli’ nasıl olmalı?

-
Sağlıklı ‘Arazi Yönetim Modeli’ nasıl olmalı?

Dünyada yaşanan hızlı kentleşme süreci, doğal kaynakların ve çevrenin kontrolsüz kullanımı ve gelişimi, enerji arayışları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arazilerin rasyonel kullanım ve yönetimini zorunlu hale getirdi. Bir yandan nüfus hızla artarken diğer yandan bu nüfus için gerekli araziler azalıyor. Özellikle kırdan kente tek yönlü, hızlı ve düzensiz göçler, beraberinde kırsal alanların azalıp yok olmasını getirirken kentsel büyümeyi de olumsuz yönde etkiliyor.

Bilhassa günümüzde kentsel dönüşüm, plana dayalı kentleşme, taşınmaz değerlemesi, orman vasfını yitiren alanların kullanımı yüzyılın son çeyreğinde, idarecilerin sürekli üzerinde çözüm aradığı, etkin bir Arazi Yönetim Modeli gerektiren önemli sorunların başında geliyor.

Tüm bu konulara dair sorunların giderilmesi; sağlıklı bir “Arazi Yönetim Modeli” sistematiği ile mümkün. Ancak yönetilebilir, Türkiye’ye özgü bir model nasıl gerçekleştirilebilecek? Bu modelin, teknik, ekonomik ve sosyal boyutları, hangi idari kurumlar ile ve ne şekilde gerçekleştirilebileceği, giderilmesi gereken soruların, bilinmezlerin, cevapları ve çözümleri tartışılması gereken konuların başlıcalarını oluşturuyor.

abd-tarim-disi-istihdam-3-gidahatti

VI.Arazi Yönetimi Çalıştayı 23 Mayıs’ta

Kısa adıyla AYÖP, yani Arazi Yönetimi Platformu bu amaçlara yönelik 5 yıldır gerçekleştirdiği Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın altıncısını 23 Mayıs’ta Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştiriyor.

Çalıştayın amacı

VI.AYÖP Çalıştayın temel amacı; Türkiye adına Arazi Yönetimi gerekliliğini ortaya koyarak, arazi yönetimine olan ihtiyaçtan hareketle, konunun teknik ve hukuksal boyutlarıyla ele alınarak, Türkiye için bir model oluşturma sürecine katkı vermek. Bu amaçla çalıştayda, ülkemizde Arazi Yönetimi ile ilgili bilim insanları, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri ile siyaset ve serbest meslek mensuplarının bir araya gelmesi sağlanarak, “Türkiye için Neden Arazi Yönetimi Gereklidir?” sorusunun yanıtı birlikte aranacak.

tarim-gidahati

Çalıştayın kapsamı

Arazi Yönetiminin kapsamlı olarak ele alınacağı 2 ana panel oturumu ve Arazi Yönetiminde yeni eğilimler gündemli bir forum oturumu düzenlenecek. Çalıştay kapsamında ele alınacak temel konu başlıkları ise şöyle:

✓Arazi Yönetiminin Temel İlke ve İhtiyaçları

✓Türkiye’de Arazi Mevzuatı ve Politikaları

✓Kentsel ve Kırsal Arsa Düzenlemeleri

✓İmar Uygulamaları

✓Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları

✓Kıyı/Havza Alanlarında İmar Uygulamaları

Arazi Yönetimi nedir?

Ülkelerde toprağa bağlı sosyal eşitliği, ekonomik büyümeyi ve çevre korumasını garanti altına alan arazi politikalarının uygulanabilmesi için temel altyapıyı sağlayarak, bu problemlerin çözümüne olanak sağlayan sistemlerdir. Arazi Yönetiminde başlıca 5 ana fonksiyon söz konusudur:

1- Arazi Mülkiyeti (Tapu-kadastro, mülkiyet hakları)

2- Arazi Kullanımı (Kent-Kır planlaması, uygulama ve politikalar)

3- Arazi Geliştirme (Planların uygulanması, imar-izleme-denetimler)

4- Arazi Değeri (Taşınmazların değer tespiti, değerleme haritaları)

5- Arazi Bilgi Altyapısı (Arazi/Kent/Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri setleri)

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın