Reform Kurulu Başkanı Lütfi Elvan

-
Reform Kurulu Başkanı Lütfi Elvan

10. Kalkınma Planı’ndaki öncelikli dönüşüm programları ile 64. Hükümet Programı’nda yer alan reformların koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturuldu.

Başbakan-Ahmet-Davutoğlu-www.gidahatti.comKonuya ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla 12 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öncelikli dönüşüm programları ile Hükümet Programındaki reformların hayata geçirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektörler arası koordinasyonun sağlanmasının büyük önem taşıdığı belirtilen genelgede, reformların koordinasyonu ve izlenmesi görevinin daha önce yayınlanan genelge ile Başbakan Yardımcısı Elvan’a verildiği hatırlatıldı. Genelgede şöyle denildi:

“Bu kapsamda; ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak iş ve işlemleri koordine etmek ve izlemek, reformların gecikmeksizin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma ve Maliye bakanlarının üye olduğu ‘Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu (Kurul)’ oluşturulmuştur.”

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ve alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurul, komite, danışma grupları, geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecek. Toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile sivil toplum kuruluşu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin davet edilebileceği Kurul, reformlarla ilgili olarak yapılan çalışmaları üç ayda bir Başbakanlık makamına sunacak.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Kurul tarafından alınan kararların uygulanması için bütün Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli destek ve yardım sağlanacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın