PepsiCo “Tohumdan Rafa” ile tarım sektörünü desteklemeyi hedefliyor

-


Didem ERYAR ÜNLÜDidem ERYAR ÜNLÜ / YAKIN PLAN

PepsiCo’nun en büyük önceliklerinden birisi tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak. PepsiCo Türkiye, bu anlayışla hayata geçirdiği sürdürülebilir tarım faaliyetlerini “Tohumdan Rafa” kavramı ile özetliyor.

Tohumdan Rafa adı verilen süreçte, patates tarımı operasyonlarındaki karbon ayak izini yarı yarıya azaltan PepsiCo Türkiye, 2017 yılı itibariyle kullandığı suyu azaltmayı ve elit patates tohumu ihtiyacının tamamını yerli tohumdan karşılamayı hedefl iyor. PepsiCo’nun sürdürülebilir tarım faaliyetlerini dinlemek üzere PepsiCo Türkiye Genel Müdür’ü Neil Pryor, PepsiCo Türkiye Agro Müdürü Hakan Sarı ve PepsiCo tedarikçisi üretici Ahmet Sümer ile bir araya geldik. PepsiCo Türkiye Genel Müdür’ü Neil Pryor, “PepsiCo Türkiye, tüketicilerine en iyi ürünleri sunabilmek için en kaliteli hammaddeye ulaşmak, çevreye karşı sorumluluğunu en üst düzeyde uygulamaya koymak ve birlikte çalıştığı çiftçilere ve tedarikçilere yatırım yapmak amacıyla sürdürülebilir tarım konusundaki çalışmalarına önem veriyor” derken, PepsiCo Türkiye Agro Müdürü Hakan Sarı, “PepsiCo Türkiye’nin, elit patates tohum ihtiyacının tamamını yerli tohumdan karşılamayı hedefl ediğine dikkat çekiyor.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın