Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu’nda neler değişti?

-
Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Kanunu’nda neler değişti?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında başta Varlık Barışı olmak üzere yapılan değişikliklerle kabul edildi.

PwC Türkiye, TBMM’de kabul edilerek kanunlaşan tasarının görüşmelerinde yapılan değişiklikleri, ayrıntılarıyla ortaya koydu. İşte tasarıdaki değişiklikler:

pwc-logo-gidahatti2017 yılı matrah artırımı kapsamına alındı

Tasarının 5. maddesinde yapılan değişiklikle, gelir ve kurumlar vergisinde, 2017 yılı da matrah artırımı kapsamına alınmıştır.

Yeni düzenlemeye göre, 2017 yılı için beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi matrahı % 15 oranında artırılacaktır. Bu tutar kurumlarda 49.037 liradan, ticari faaliyetle uğraşan gerçek kişilerde 24.525 liradan az olamayacaktır.

vergi-dairesi-gidahattiVarlık barışı yeniden

Tasarının 10. maddesine eklenen bir fıkra hükmüyle, varlık barışı uygulaması yeniden getirilmiştir. Düzenleme hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkları kapsayacak şekilde yapılmıştır. Düzenleme kapsamında beyan edilecek yurt dışı varlıklar; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Kapsama dahil yurt içi varlıklar ise sayılan varlıklara ek olarak taşınmazlardan oluşmaktadır. Düzenlemeye göre;

– Kapsama giren yurt dışı varlıklar 30.11.2018 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilecek veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecektir.

– Kapsama giren yurt içindeki varlıklar 30.11.2018 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilecek, 30.11.2018 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecektir.

Yurt dışındaki varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar getirilmesi, yurt içindeki varlıkların da yukarıda özetlendiği şekilde defterlere kaydedilmesi durumunda, her hangi bir ödenmeyecek, bu tarihten sonra getirilmesi veya deftere kaydedilmesi durumunda ise %2 vergi ödenecektir.

Varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bu olanak, bildirilen veya beyan edilen verginin vadesinde ödenmesi ve istenen diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla sağlanmaktadır.

varlik-barisi-3-gidahattiBazı yurt dışı kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna

Kanun Tasarısının 10. maddesinde eklenen bir fıkra hükmüyle, yurt dışı kaynaklı bazı kazançlar için vergi istisnası getirilmektedir.

Yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların, 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri;

– Yurt dışı iştirak kazançları,

– Yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları,

– Yurt dışı şube kazançları,

– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları,

31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın