Gıda sanayi kapasite kullanımında birinci oldu

-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıklamasına göre, 2013 yılında 68.443 olan geçerli Sanayi Kapasite Raporu sayısı, 2014 yılında %4,94 artışla 71.825 oldu. Raporların ait olduğu üretim tesislerinin %38,38’inde 1-9 arasında, %46,57’sinde 10-49 arasında, %7,14’ünde 50-99 arasında, % 5,63’ünde 100-249 arasında, %2,28’inde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.

2013 yılında toplam çalışan sayısı 2.663.764 iken, 2014 yılında %6,75 artışla 2.843.679’a yükseldi. Toplam çalışanların %5,17’si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, %27,34’ü 10-49, %12,74’ü 50-99, %21,74’ü 100-249, %33’ü ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi.

Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il İstanbul (649.605), Bursa (235.592), İzmir (183.640), Kocaeli (161.994) ve Ankara (154.408), en az çalışan bulunan son beş il ise Ardahan (391), Bayburt (410), Tunceli (694), Hakkari (819) ve Iğdır (845) oldu.

2014 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis İstanbul’da çalışıyor. İstanbul’da çalışan 20.420 mühendise karşılık, Ankara’da 14.954, Kocaeli’nde 10.176, Bursa’da 9.348 , İzmir’de 8.151 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların %3,77’sini mühendis, %4,07’sini teknisyen, %7,22’sini usta, %73,12’sini işçi, %10,87’sini idari personel ve %0,95’ini diğer personel ( geçici, mevsimlik vb.) oluşturdu.

Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2013’de 39 iken, 2014’de 40 olarak belirlendi. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Zonguldak’ın (85) ardından Kırklareli (83), Tekirdağ(81), Karaman (78), Kocaeli (74) illeri geldi.

Çalışan Aralığı

Kapasite Raporu Sayısı

Toplam Çalışan

2013

2014

Dönemsel Değişim Yüzdesi

2013

2014

Dönemsel Değişim Yüzdesi

1-9

26.595

27.566

3,65

142.903

147.140

2,96

10-49

32.001

33.452

4,53

747.397

777.586

4,04

50-99

4.626

5.128

10,85

327.882

362.233

10,48

100-249

3.681

4.042

9,81

559.990

618.267

10,41

250+

1.540

1.637

6,30

885.592

938.453

5,97

Toplam

68.443

71.825

4,94

2.663.764

2.843.679

6,75

Gıda ürünleri imalatı ilk sırada

2014 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu, %12,9 oranıyla “Gıda Ürünleri İmalatı” konusunda düzenlendi. Daha sonra en çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” %10,43, “Tekstil ürünlerinin imalatı” %8,02, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” %7,75, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” %7,06 oranlarında gerçekleşti.

En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu; “Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (%0,003)”, “Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (%0,009)”, “Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (%0,017)”, “Tütün ürünleri imalatı (%0,033)”, “Diğer hizmet faaliyetleri (%0,038)” olarak sıralandı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il İstanbul (19.870), Bursa (5.019), Ankara (4.844), İzmir (4.549) ve Konya (2.622) olurken, en az kapasite raporu düzenlenen son beş il Bayburt (22), Ardahan (44), Siirt (48), Tunceli (53) ve Hakkari (55) oldu.

Geçerli olan Kapasite Raporlarına göre 1.261 Kapasite Raporu yüksek teknoloji ürünleri, 16.092 Kapasite Raporu orta-yüksek teknoloji, 24.103 Kapasite Raporu orta-düşük teknoloji ve 35.363 Kapasite Raporu düşük teknoloji konusunda düzenlendi.

2014 yılı sonu itibariyle 1.284 Yabancı Sermayeli Firma Kapasite Raporu yaptırdı. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul (219) olurken, bu ili sırasıyla Kocaeli (202), İzmir (183), Bursa (139) ve Tekirdağ (90) izledi. Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (161)”, “Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı (142)”, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (142)”, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (125)” “Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (119)” şeklinde oluştu.

2014 yılı sonu itibariyle 272 adet ile en çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayeli olurken, daha sonra Hollanda (163), Fransa (111), İtalya (107), ABD (75) geldi.

68.443

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın