Gıda güvenliği ön plana çıkartılıyor

-
Gıda güvenliği ön plana çıkartılıyor

İlk kez bir küresel iklim değişikliği anlaşmasında gıda güvenliğinin ön plana çıktığını vurgulayan FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’na oldukça sıcak baktı. Bu anlaşmada öncelikli olarak gıda güvenliği sağlanması, açlığın ortadan kaldırılması ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle ortaya çıkan gıda üretim sistemlerindeki eksiklikler ön plana çıkarıldı.

Anlaşmada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin daha iyi karşılanabilmesi ve iklim direncinin arttırılabilmesinin gıda üretiminin zarar görmemesi açısından gerekli olduğunun altı çizildi.

Bunun, hala kronik açlık çeken 800 milyon kişitarim-www.gidahatti.com ve gelirlerini tarım sektöründen sağlayan ve ailelerinin geçimini bu şekilde sürdüren ve kırsal kesimlerde yaşayan dünyadaki %80 oranındaki yoksul insan için her şeyi değiştireceğini belirten Graziano da Silva iklim değişikliğinden en çok etkilenenlerin refahı ve geleceği için acilen uluslararası düzeyde harekeye geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sıfır açlık

En büyük hedeflerinin ‘Sıfır Açlık’ olduğunu vurgulayan Graziano da Silva iklim değişikliğiyle mücadelede gıda güvenliğini korumak ve geliştirmek için yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti. Dahası, açlığı tamamen yok etmeye yönelik olan 2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine, iklim değişikliği konusunda kararlı adımlar atılmadan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde bile ulaşılamayacağı mesajını verdi.

gida-www.gidahatti.comAçlıkla mücadele ve iklimin “el ele” olması gerektiğini belirten Graziano da Silva, FAO’nun ülkelerin yeni Paris anlaşması kapsamında harekete geçeceği tarım, ormancılık, balıkçılık ve arazi kullanımı gibi konularda Hedeflenen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları (INDCs) desteklediğini belirtti ve sürdürülebilir tarımda hedeflenen yatırımların öneminin altını çizdi.

Graziano da Silva, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğu bitirme çalışmaları kapsamında partilerin ulaşmak istedikleri hedefleri belirlemeleri gerektiğini ve az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin konuya ilişkin plan ve analiz yapması gerektiğini söyledi.

FAO yaptığı açıklamada gelişmiş ülkelerde iklimle mücadele eylemlerini hızlandıran COP21 görüşmelerinden oldukça memnun kaldığını belirtti.

FAO COP22’de

Paris Anlaşması sonuçlarına dayanarak gıda güvenliği ve tarımı küresel eylem planlarında daha da ön plana çıkarmak için FAO 2016 yılı Kasım ayında Marakeş’de COP22’nin hazırlanması için Fas Hükümetiyle yakın işbirliği içerisinde çalışacak.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın