Geçici Bütçe Resmi Gazete’de

-
Geçici Bütçe Resmi Gazete’de

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanacak olan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu, 23 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Geçici Bütçe ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara, 1/1/2016 tarihinden 31/3/2016 tarihine kadar geçecek üç aylık dönemde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneklerinin belli oranları kadar harcama yetkisi tanınıyor.

Buna göre kamu kurum ve kuruluşları Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinin yüzde 34’ü, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 28,14’ü;

Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodunu içeren tertiplerinden; hizmet alımlarına ilişkin tertiplerde yüzde 35’i, diğer tertiplerde yüzde 25’i;

Başbakanlık bütçesinin yüzde 85’i,

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin mal alımında yüzde 75’i, hizmet alımında yüzde 70’i,

Faiz Giderleri ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yüzde 36’sı,

Cari Transferler” ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yüzde 30’u,

Maliye Bakanlığı bütçesinin %38 ile %100 arasında değişen oranlarda,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin yüzde 60’ı,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logoGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin yüzde 66’sı,

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinde, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara aktarılmak üzere öngörülen cari hazine yardımlarına ilişkin tertiplerde yüzde 35’i,

Yurtdışına Yapılan Transferler tertiplerinde yüzde 50’si,

Sermaye Giderleri ekonomik kodunu içeren tertiplerde yüzde 20’si,

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde yüzde 75’i,

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu bütçesinde yüzde 40’ı,

Sermaye Transferleri ekonomik kodunu içeren tertiplerinde;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinin yüzde 75’i,

Adalet Bakanlığı bütçesinin yüzde 40’ı,

Borç Verme ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;

Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yüzde 30’u,

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin yüzde 45’i,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin yüzde 100’ü,

Yedek Ödenekler ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yüzde 25’i,

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneği tertiplerinde yüzde 50’si,

Yedek Ödenek ve Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği tertiplerinde yüzde 100’ü,

karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanım yetkisi verildi.

Siyasî Partiler Kanunu’na göre, siyasî partilere 2016 yılının tamamı için olmak üzere yapılacak yardımın hesaplanmasında, 6583 sayılı Kanundaki genel bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınacak.

İlgili kanunlar uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak.

Geçici Bütçe Kanunu’na göre yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil edilecek.

2015 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait ödemelere belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam olunacak.

Proje ve karakteristiği makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, etüd proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan yıllık toplu projeler hariç olmak üzere, 2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan ve 2015 yıl sonu itibarıyla tamamlanmış projeler için 2016 yılında harcama yapılamayacak.

Kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları ve tereddütleri gidermeye, gerekli tedbirleri almaya, bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın