Düzeltilmiş Döngüsel Ekonomi Paketi tartışmaları

-
Düzeltilmiş Döngüsel Ekonomi Paketi tartışmaları

Duyurulan kararları bazı birliklerin beğenmemesi, bazı birliklerin ise olumlu karşılaması nedeniyle düzeltilmiş Döngüsel Ekonomi Paketi’yle ilgili tartışmalar kızıştı.

Avrupa Komisyonu geri dönüşümü ve tekrar kullanımı arttırma yoluyla Avrupa işletmelerinin ve tüketicilerinin ürünlerin yaşam döngüsündeki “eksiği kapatmasına” yardımcı olmak için bu ay paketi kabul etti.

‘Somut faaliyetler eksik’

AB seviyesinde bir ticaret birliği olan Avrupa Plastik Dönüşümcüleri (EuPC) paket kapsamındaki yasal netliğin Avrupa’daki firmalara yol göstermek için yeterli olmadığı söyledi. Avrupa’daki plastik geri dönüşümcülerini temsil eden Avrupa Plastik Geri Dönüşümcüleri (PRE) ise pakette plastik geri dönüşümü teşvik etmek için somut faaliyetler bulunmadığını iddia etti. Olumlu bir mesaj veren Avrupa Ambalaj Amaçlı Çelik Üreticileri Birliği (APEAL) duyurunun ürünlerin üretim, kullanım ve geri dönüşüm biçimlerindeki kültürel değişime yardımcı olacağını söyledi. APEAL, ambalaj amaçlı çelik üreten 4 büyük firmanın oluşturduğu bir federasyondur ve Avrupa’daki ambalaj amaçlı çelik üretiminin %95’ini temsil etmektedir.

Öte yandan AB araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 bu geçiş için 650 milyon avro sağlayacaktır. 5,5 milyar avroluk bir katkı ise atık yönetimi amaçlı yapısal fonlardan ve ulusal seviyedeki döngüsel ekonomi yatırımlarından gelecektir.

EuPC genel müdürü Alexandre Dangis paketin daha net olmasını ve 28 AB Üye Ülkesi’nde AB atık müktesebatını uyumlu hale getirmesini ümit ettiğini ifade etti.

Hesaplama yöntemi halen belirsiz

Alexandre Dangis pakette uyumlu bir yaklaşım göremediklerini ve atık sahaları, genişletilmiş üretici sorumluluğu planları ve atık olmaktan çıkma kriterleri hükümlerine ilişkin yeni tekliflere kuşkuyla baktıklarını söyledi.

Alexandre Dangis’e göre teklifin geri dönüşüm ve geri kullanım arasındaki fark noktasında daha net olması gerekmektedir, hesaplama yöntemi ise halen belirsizdir. Teklif üreticilerin piyasaya daha yeşil ürünler sürmesi ve geri kazanımı ve geri dönüşüm planlarını desteklemesi için ekonomik teşvikler de içeriyor.

PRE yöneticisi Antonino Furfari pakette Avrupa’da plastik geri dönüşümünü tetikleyecek somut faaliyetler bulunmadığını söyledi. Furfari ayrıca geri dönüşüm hedeflerinin zayıfladığını, atık sahası yasağının artık öngörülmediğini, geri dönüşüm hesaplama yönteminin belirsiz olmaya devam ettiğini, atık ihracatının kapsama alınmadığını ve atık sınıflandırması ve kalitesi konularının çözülmediğini ifade etti.

Metaller için ayrı geri dönüşüm hedefleri

APEAL’a göre metallere yönelik yeni ayrı geri dönüşüm hedefleri tüm kalıcı malzemelerin geri dönüşüm performansının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. En yeni geri dönüşüm verilerine göre 2013 yılında Avrupa’da çeliğin ortalama geri dönüşüm oranı %75,2 oldu. Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, Norveç, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan ise geri dönüşümü şimdiden %75’in üzerine çıkardı.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın