Cumhurbaşkanlığı’nda iki yeni Başkanlık

-
Cumhurbaşkanlığı’nda iki yeni Başkanlık

Yayınlanan iki yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

13 numaraları Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 14 numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 24 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

gazeteciler-6-gidahattiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Başkanlığı; Kamu Diplomasi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere 8 hizmet biriminden oluşacak.

Başkanlık, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde şu görevleri yerine getirecek:

“Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespitine yardımcı olmak.

Tanıtma Fonu’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Kamuoyunun doğru bilgiyle aydınlatılması için bilgi akışını sağlamak.


  Türkiye’nin ihracatında en iyi üçüncü Ocak ayı!

Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak.

Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak.

Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek,

Basın Kartı Komisyonunun sekreterya faaliyetlerini yürütmek.

Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek.”

butce-2-gidahattiDevletin bütçesini Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlayacak

Kararname ile kurulan Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kuruluşlarının da görüşlerini almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengelerini oluşturacak. Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izleyecek, gerektiğinde usule uygun olarak değişiklik yapacak veya teklifte bulunacak.


  Kamuda yeni düzenin şifreleri… Merkez Bankası’nda dikkat çeken ayrıntı!

İktisadi ve sosyal alanda konjoktürel gelişmeleri izleyip, değerlendirecek ve rapor haline getirecek olan Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Kamu yatırımlarına ilişkin araştırmalar yaparak kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin gelişimine destek verecek ve projeleri analiz edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirecek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz edecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı; Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modelleme ve Konjoktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü olmak üzere 9 hizmet biriminden oluşacak.

RTÜK Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, TRT İletişim Başkanlığı’na

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.


Melis Demirci

Bir Cevap Yazın