Çiftçilerin yüzde 76’sı mazot gübre ve analiz desteği alıyor

-

Ali Ekber Yıldırım / Tarım Dünyasından

 

Tarımda üretim planlamasının en önemli aracı olan desteklemelerle ilgili Tarım Bakanlığı tarafından etki analizi yapılmıyor. Her yıl bütçeden ayrılan belli bir kaynak, amacı ve hedefi olmadan çiftçilere para olarak dağıtılıyor. 2016 yılında çıkarılan Tarım Yasası’na göre Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde 1’inin tarıma destek olarak verilmesi öngörülüyor. Ancak yasaya rağmen 12 yıldan bu yana verilen doğrudan destek, Gayri Safi Milli Hasılanın sadece yüzde 0.5’i oranında kalıyor.

Desteklerin üretim maliyetleri, ürün seçimi, yatırım kararlarındaki etkilerine bakmaksızın her yıl bütçeye konulan milyarlarca lira para dağıtılıyor. Etki analizi yapılmadığı için verilen destek,hibe ve kredilerin üretimi, ürün desenini nasıl etkilediği net olarak bilinmiyor.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın