Avrupa Komisyonu 2030 Gıda Vizyonu

-
Avrupa Komisyonu 2030 Gıda Vizyonu

Avrupa Komisyonu 2030 yılına kadar gıda konusunda beklenen zorluklar ve bu konudaki çözümlerin tartışılacağı Food 2030 (Gıda 2030) konferansını bir sunumla gıda zincirinin paydaşlarına tanıttı. Sunumda geleceğin gıda pazarında büyük yeri olacak inovasyon konusuna vurgu yapıldı.

Dünyada nüfus artışı ve iklim değişimi gibi sebeplerle arz ve talep arasındaki açığın giderek büyümesi endişe yaratıyor. Bu konuda yapılması düşünülen girişimlere her gün yenisi eklenirken çözümün büyük oranda inovasyon yolu ile geleceği tahmin ediliyor. Avrupa Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Genel Direktörlüğü bu konuda güncel durum ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacıyla düzenleyeceği üst düzey konferansa Food 2030: Yarının beslenme ve gıda sistemleri için araştırma ve inovasyon başlığını koydu.

Food 2030 Konferansı Ekim ayında

Bu yıl Ekim ayının 13’ünde düzenlenecek olan konferans öncesi genel durum, gelecekle ilgili beklentiler ve AB’nin bu konudaki vizyonu ile ilgili bir sunum gıda zincirinin paydaşlarıyla paylaşıldı. Sunumda verilen bilgilere göre, konferans gününe kadar üye ülkeler ve paydaşlarla konu hakkında toplantılar, çalıştaylar ve internet üzerinden görüşlerin alınması gibi etkinlikler düzenlenecek.

surdurulebilirlik-gidahatti

Gıda ve Beslenme Güvencesi

Artan nüfus, şehirleşme, göç, kaynakların azalması ve iklim değişikliği gıda zincirinin tamamını etkilemekte. Küresel olarak 3,5 milyar insan kötü beslenirken 2 milyar kişinin aşırı kilolu olması sorunun iki boyutunu ortaya koyuyor. 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun yeterli şekilde beslenmesi için gıda üretiminin %60 oranında artırılması gerekiyor. Diğer yandan günümüzde üretilen gıdanın üçte birinin ziyan olduğu aktarılıyor. Sürdürülebilirlik açısından büyük zorluklar barındıran et ve hayvansal ürünlere talep giderek artıyor.

Hangi sektör, kaç kişiyi işe alacak?

aycicegi-tarla-gidahatti

Gıda sistemleri yaklaşımı

Tarladan sofraya gıdaların geçirdiği süreç gıda sistemleri olarak adlandırılıyor. Dünyanın beslenmesini sağlayan, birçok insana iş ve geçim kaynağı sunan gıda sistemleri, sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkileyen sera gazı oluşumu, toprak ve suyun bozulması, doğanın baskı altına alınması ve atıklar gibi faktörleri de bünyesinde barındırıyor. Avrupa Komisyonu, gelecekte gıda ve beslenme güvencesinin sağlanabilmesi için sürdürülebilir bir gıda sistemleri yaklaşımının benimsenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu yaklaşım herkese yetecek kadar gıda üretilmesi vizyonunun ötesine geçerek sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için güvenilir ve besleyici gıda ihtiyacına odaklanmakta.

Gıda değer zinciri

Sunumda verilen bilgilere göre Avrupa işgücünün beşte birini istihdam eden gıda zincirinde çalışan sayısı yaklaşık olarak 48 milyon. Zincire 11 milyon çiftlik, 300 bin yiyecek ve içecek firması (KOBİ’lerin %99’u) 1,3 milyon toptancı ve perakendeci ile 1,4 milyon hizmet firması dahil. Gıda sektörü Avrupa GSYİH’sının %6’sını karşılıyor. AB dış ticaretinin %7’si tarımsal gıda ürünleri. Gıda sektörü, toplam cironun %14’ü ile en büyük üretim sektörü. Avrupa Komisyonu, tüm bu verilere rağmen Avrupa’da özel sektörün Ar-Ge yatırımlarının üretime oranı çok düşük olduğuna dikkat çekiyor.

2016’nın az işlenmiş gıda trendleri

Araştırma ve inovasyon çözümün anahtarı

Gıda ve beslenme güvencesi giderek büyüyen bir sorun haline gelirken araştırma ve inovasyon değişen şartlar sonucu ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelinebilmesini sağlayacak anahtar olarak görülüyor. Mevcut durumda inovasyon konusunda politika uyumu olmadığı, yeterince yatırım yapılmadığı, yeniliklerin kolay kabul görmediği ve tüm gıda sistemini kapsayacak yaklaşımın olmaması bu konudaki sorunlar olarak ortaya koyuluyor.

inovasyon-AB

Gıda 2030 vizyonunun herkes için sürdürülebilir, erişilebilir ve sağlıklı beslenme olanağı sağlayan bir gıda sisteminin oluşturulması olduğu belirtilen sunumda bu amaçla küresel çerçeveye uygun araştırma ve inovasyonların yapılandırılması ve artırılması yolunun izleneceği belirtiliyor. Bu çerçevede inovasyon ve yatırımların teşvik edilmesi, açlık ve kötü beslenmenin azaltılması, iklim değişimine dirençli bir sistem oluşturulması, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi prensiplerinin yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Food 2030 Konferansı 13 Ekim 2016’da Brüksel’de düzenlenecek.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

 

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın