Avrupa Birliği hayvancılık politikası sıkılaşıyor

-
Avrupa Birliği hayvancılık politikası sıkılaşıyor

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, avro bölgesinde hayvancılık için modern yetiştirme kurallarını kabul etti. Öte yandan AB’li yetiştiricilerin hakları ve görevleri ile yetiştirme programlarına yönelik tasdik işlemi netleştirildi.

Eski Avrupa Birliği yönetmeliğinde yetiştirme kuralları ayrıydı. Belirli hayvan türleri için ayrı yasalar yürürlükteydi.

Avrupa Parlamentosu’ndan da destek gören yeni düzenleme ile bu kurallar sığır, domuz, koyun, keçi ve at türlerinin tamamı için geçerli olacak. 17 Mayıs 2016 tarihli tarım ve balıkçılık konseyi toplantısındaki belgelere göre yasa, “hayvanlara ait değerli genetik kaynakları korurken, en gelişmiş hayvancılık yöntemlerini göz önünde bulunduran, daha kapsamlı tek bir yasal çerçeveden oluşuyor”.

hayvan-gidahatti

Yeni düzenlemede yer alan kriterler

Belgeye göre hayvan yetiştirme kurumları ve yetiştirme işletmelerinin, ulusal devletler tarafından tasdik edilmesi ve yetiştirme programlarının onaylanması için belirli kriterleri karşılamalı. Bu kriterler, düzenlemenin omurgasını oluşturuyor.

Kırmızı ette gümrük vergileri sıfırlandı

Üye ülkede yetkililerin bulunduğu bir merkez ofise sahip olmak ve tasarlanan tüm yetiştirme programlarının bir taslak sürümünü sağlamak gibi şartların, yetiştirme kuruluşları tarafından yerine getirmesi gerekecek. Safkan yetiştirme programları mevcut türleri geliştirmeyi, korumayı veya tekrar oluşturmayı veya yeni türler oluşturmayı hedeflemeli. Öte yandan, domuzlara yönelik melez yetiştirme programları; mevcut türleri iyileştirmeyi veya yeni türler, hatlar veya çaprazlar oluşturmayı amaçlamalı.

Hayvan yetiştirme faaliyetleri nasıl etkilenecek?

Düzenleme, programa katılan yetiştiriciler için belirli hakları tanımladı.

Öte yandan düzenlemeye göre, hayvan yetiştirme toplulukları ve yetiştirme kuruluşları; yetiştiricilerin kendi arasında ve yetiştiriciler ile yetiştirme topluluğu ve yetiştirme işletmesi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözme sorumluluğunu taşıyor. Bu sorumluluğun mahkemelerin görevini etkilememesi gerekiyor.

Organik hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine destekleme ödemesi

Kurallar aynı zamanda performans testlerini ve genetik değerlendirmeyi, zooteknik sertifikaların içeriğini ve yetiştirilen hayvanların ve genetik materyallerinin AB’ye ithalindeki haksız kısıtlamalardan kurtulmasını kapsıyor.

AB-EU-avrupa-gidahatti2

Üye Ülkelerden gelen itirazlar

Bununla birlikte, belirli ülkeler düzenlemeyle ilgili endişelerini dile getirdi. Örneğin Macaristan, üye ülkelerin mevzuatı uygularken zaman kazanmasına olanak tanıyan bir direktifin, yönetmelikten daha uygun olacağını söyledi.

Öte yandan Almanya da yönetmelikle ilgili bazı detaylara itirazda bulundu. Slovakya’ya göre, yönetmelik, yetiştirme faaliyetlerinin serbestleşmesine yol açacak ve yetiştirme organizasyon yapısının istikrarı ciddi tehdit altına girecek.

2018 yılının 2. yarısı itibariyle Üye Ülkelerin yeni yasalara uyması gerekiyor.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın