Adli bilimciler hayvanlara şiddete ne diyor?

-
Adli bilimciler hayvanlara şiddete ne diyor?

Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyonu, kamuoyunda infiale yol açan hayvanlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, hayvanların korunması konusunda önerilerde bulundu.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan masum hayvanlara yönelik şiddet olayları, toplumda büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyonu, birlikte yaşadığımız; hayatımızı, renklendiren ve kolaylaştıran hayvanların rahat ve güvenli bir yaşam sürmeleri, tehlikelerden korunmaları, insanlarla birlikte sağlıklı yaşamalarının sağlanabilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemelerle ilgili önerilerde bulundu.

“Hayvan Hakları Kanunu olmalı”

Aynı zamanda Biyogüvenlik Kurulu Başkanı da olan Veteriner Hekim Prof. Dr. Gültekin Yıldız başkanlığında, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Veteriner Hekimler Prof. Dr. Emine Ümran Bozkurt ve Doç. Dr. Gülsüm Özyiğit’ten oluşan Adli Veterinerlik Komisyonu’nun açıklamasında, Hayvanları Koruma Kanunu olarak da bilinen 5199 sayılı kanunun adının “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kanunun amaçları doğrultusunda ve hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde alınması gereken tedbirler de şöyle sıralandı:

“Adı geçen kanunun içeriğine uygun olarak sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi;

Mikroçip takılması ve izlenme ile ilgili altyapının ilgili bakanlık aracılığıyla oluşturulması ve yetkili Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülmesi,

“Temel düzeyde eğitimler verilmeli”

Hayvan sahipleri başta olmak üzere insanların sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı davranışlarının, hayvanların bakım ve beslenmelerinin nasıl olması gerektiği konularında temel düzeyde eğitimler verilmesi (belediye, okul, üniversitelerde, veteriner muayenehanelerinde olabilir)

Sahipli hayvanlara temel itaat eğitimlerinin verilmesi;

Çoğaltılması sağlık vb. nedenlerle uygun olmayan hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi;

Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi;

Hayvan Refahı konusunda bir mevzuat oluşturulması;

Ülke çapında hayvan haklarının korunması için yetkili bir referans birimi (merkezi, komitesi, federasyonu oluşturulması)

“Cezalar ağırlaştırılmalı”

Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilmiş, bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara verilecek cezalar ile ilgili yeniden bir düzenleme yapılarak verilecek cezaların ağırlaştırılması,

Ülkemizin sahip olduğu başta hayvan varlığı olmak üzere maddi değerlerin korunması yanında sahip olduğumuz insani, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için de zaruret arz etmektedir.”


Melis Demirci

Bir Cevap Yazın