Ziraat Bankasından Genç Çiftçilere Kredi Şartları Belli Oldu

-


Ziraat Bankasından Genç Çiftçilere Kredi Şartları Belli Oldu

Genç Çiftçi Hibesini kazanan gençlere, Devlet desteğine ilave işletme ve yatırım kredisi olanakları Ziraat Bankası kredi desteği sağlıyor.

Ziraat Bankası Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ve Hibe + Proje Kredisi ile oluşturulan kapasiteye göre belirlenebilecek işletme kredisi sunuyor. Toplam kredi limiti, Proje Kredi Limiti + İşletme Kredisi Limiti toplamından oluşur. Hibenin tamamını (30.000 TL) almaya hak kazanan bir müşteriye Ziraat Bankasınca azami kullandırılabilecek kredi tutarı 90.000 TL (proje kredi limiti) + 90.000 TL (işletme kredi limiti) olmak üzere 180.000 TL’yi aşmayacak şekilde kullandırılacak.

Kredi Özellikleri

Bu kapsamda aşağıdaki konularda işletme ve yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

 • Etçi ve Kombine Irklarla Yapılan Büyükbaş Besi Hayvancılığı
 • Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
 • Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 • Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu
 • Serbest Sistem Kaz, Ördek, Hindi Yetiştiriciliği
 • Kontrollü Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
 • Kontrollü Örtüaltı Muz Yetiştiriciliği
 • Kültür Mantarı Üretimi

İşletme kapasitesi ile uyumlu olmak kaydıyla, yukarıda belirtilen üretim konularında ihtiyaç duyulan aşağıdaki harcamalar krediye konu edilebilir.

 • Canlı materyaller (besi sığırı, düve, civciv, yarka, hindi palazı, arı vb. hayvanlar, fide vb.)
 • Alet, makine ve ekipman alımına yönelik harcamalar (arılı/arısız kovan, bal süzme makinası, basınçlı sulama sistemleri, çapa makinası, mibzer, diskaro, çoklu tırmık, dikenli/kafesli tel, demir/beton direk, vantilatör, termometre, aspiratör, yakıt tankı, su pompası vb.)
 • Yukarıda belirtilenlerin dışında işletme kredileri için üretim konusu bazında Ürün Bütçelerinde belirlenen yem, ilaç, gübre, işçilik, vb. giderler

Ancak, aşağıda belirtilen harcamalar Hibe Programı kapsamında olmadığı için krediye konu edilemez.

 • Sera yapımına yönelik inşai yatırımlar ile basınçlı sulama sistemleri için ihtiyaç duyulabilen su deposu dışındaki inşaat yatırımları
 • Arazi alımı
 • İşletme satın alımları (besi çiftliği, süt çiftliği, kurulu sera vb.)
 • Traktör alımları

www.tarimpusulasi.com

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın