Zeytin torbasına işte bunlar girdi

-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir yıldır üzerinde çalıştığı, zeytinlik, mera ve kıyıların imara açılması maddeleriyle büyük tartışma yaratan Üretim Reform Paketi, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından gelen itirazlar sonrasında bazı değişikliklerle TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

Tasarıya AK Parti önergeleriyle yedi yeni madde eklendi. Tasarı, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tasarı bu haliyle kabul edilirse gündeme gelecek en önemli değişikliklerin başında Zeytinlik Kanununun omurgası olarak nitelendirilen daha önce altı kez Meclis’te reddedilen 4. madde değişikliği geliyor. Bu madde Genel Kurul’da da değişmezse, zeytinlik sahalarda kamu yararı kararı alınması ve zeytinlik koruma kurulu ile Tarım Bakanlığının onay vermesi halinde maden ve sanayi yatırımı yapılabilecek. Paketteki diğer dikkat çeken ise İş Güvenliği Yasası’nın 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan ve bir milyon 100 bin işyeri ile 4.5 milyon çalışanı ilgilendiren bazı maddelerinin 3 yıl ertelenmesi oldu.

YASALAŞIRSA NE OLACAK?

– Sanayi işletmelerinin hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyeden ruhsat alma zorunluluğu kalkacak.

– Sanayicinin tükettiği elektrik kullanımından TRT payı alınmayacak. İşletmelerin, organize sanayi, serbest, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlar, damga ve emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak. Bakanlar Kurulu kararı ile OSB’lerde yer alan parseller, bedelsiz tahsis edilebilecek.

– Orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlere yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanarak kamuda farklı uygulamalar engellenecek.

– Sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim ve yazılım üreten işletmeler de dahil edilecek.

– Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektör ile iş birliği yapmak; üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

– Devlet üniversitelerinde 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurtiçinde ve yurtdışında Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, 1 yıl süreyle ücretli izin verilebilecek. İkinci defa ücretli izin alabilecek ancak iznin sona erdiği tarihten itibaren en az 6 yıl devlette görev yapacak.

– Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içinde kalmak kaydıyla en fazla 3 yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilecek.

– İdari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak.

www.hurriyet.com.tr

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir