Zeybekci’ye göre, ithalat konusunda “milli bir politika” izleniyor!

-
Zeybekci’ye göre, ithalat konusunda “milli bir politika” izleniyor!

İthalat konusunda “son derece milli bir politika” izlediklerini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Komitesi kanalıyla, gıdada arz ve fiyat dalgalanmalarını azaltmaya yönelik gerekli politikaları oluştururken de, gıda üreticilerinin spekülasyon kaynaklı zarar görmemesini temin ettiklerini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ekonomi Bakanlığı 2018 yılı bütçesinin sunumunu yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünya ticaretinin 2017’de biraz daha toparlanarak, yıl sonu itibarıyla miktar bazında yüzde 3,6 düzeyinde artmasının öngörüldüğüne işaret eden Zeybekci, 2018’de ise küresel ticarette yüzde 3,2 oranında artış beklendiğini belirtti.

nihat-zeybekci-plan-butce-komisyonu-gidahatti“Uluslararası kuruluşlar yanıldıklarını görecekler”

Dünya konjonktüründe son 15 yılda yaşanan zor sürece rağmen, ülke ekonomisinin bu dönemde çok daha olgun ve sağlam hale geldiğine değinen Zeybekci, “Küresel gelişmelerin yanı sıra, ülkemizde yaşanan 15 Temmuz hain işgal girişimine rağmen ekonomimiz 2016 yılında yüzde 3,2 büyüdü. 2017’de de büyümemiz güçlenerek devam ediyor. 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 gibi yüksek bir oranda büyüyen ekonomimiz ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyümüş ve AB üyeleri arasında en hızla büyüyen 5. ülke olmuştur.” diye konuştu.

Yılın geri kalanı için öncü veriler değerlendirildiğinde, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Nihat Zeybekci, “Dördüncü çeyrekte büyümemiz bir miktar hız kaybetse de yıl genelinde ekonomimizin yüzde 6’nın üzerinde güçlü bir büyüme yakalayacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Yılın ilk yarısında gösterilen güçlü performansın ardından uluslararası kuruluşların Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladığına dikkati çeken Zeybekci, “Rahatlıkla iddia edebiliyoruz ki yıl sonu verileri açıklandığında, çoğu uluslararası kuruluşun yanıldığını, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini yeterince dikkate almadıklarını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

ihracat-gidahattiİhracat rakamları

2017 yılının 10 aylık döneminde ihracatın yüzde 10,4 artışla 129,1 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 16,5 artışla 190,3 milyar dolara ulaştığını, işlenmemiş altın hariç tutulduğunda, ihracattaki artışın yüzde 10,4’ten yüzde 12,1’e yükseldiğini, ithalattaki artışın da yüzde 16,5’ten yüzde 11’e gerilediğini belirten Zeybekci, “İhracatımız, 2017 yılında da artışını hızlı şekilde sürdürmüş ve yıllıklandırılmış olarak Ekim itibarıyla şimdiden 155 milyar dolar seviyesini yaklaşmıştır. Bu artış eğiliminin devam edeceğini ve 2017 sonunda Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 156,5 milyar dolar ihracat hedefini rahatlıkla aşarak, tarihi zirve olan 157,6 milyar dolar düzeyini yakalayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Zeybekci, yıl sonunda, cari açığın milli gelire oranının yüzde 4,6 düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek, altın hariç cari açığın milli gelire oranının ise yüzde 3,7 düzeyine gerilemesini öngördüklerine işaret etti.

“Gıda üreticimizin zarar görmemesini temin ediyoruz”

Üretim ve ihracatın, ithalata bağımlılığı azaltmak zorunda olduğunu dile getiren Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Ülkeyi, dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Bakanlığımızın üyesi olduğu Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesindeki görevi gereğince, gıdada arz ve fiyat dalgalanmalarını azaltmaya yönelik gerekli politikaları oluşturuyoruz. Gıda üreticilerimizin spekülasyon kaynaklı zarar görmemesini temin ediyoruz. Türk Lirası ile ticareti artırıyoruz. 2002’de dış ticaretimizin yüzde 0,6’sını TL ile yapıyorduk bu yılın 9 aylık döneminde bu oran yüzde 8,9’a yükseldi.” diye konuştu.

gida-komitesi-gidahatti

Dünya genelinde 2007-2016 döneminde ticaretin önüne konulan engellerin yüzde 70 arttığını vurgulayan Bakan Zeybekci, anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin son yıllarda haksız rekabet yaratmayan ithalata karşı da uygulandığının altını çizdi. Söz konusu önlemlerin Türkiye’nin ihracatı içindeki payının Eylül ayı itibarıyla 939 milyon dolar olduğunu anlatan Zeybekci, “Buna karşı her türlü önlemi alarak devam ediyoruz.” diye konuştu.

Yatırım teşvikleri

Yatırım teşvik sistemi konusuna da değinen Nihat Zeybekci, özellikle Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi’nin olumlu dönüşlerini almaya başladıklarını söyledi. Zeybekci, şu ana kadar incelemeleri bitirilmiş 70 milyar liraya yakın yatırım projesinin değerlendirme süreciyle ilgili son aşamaya gelindiğini bildirdi.  Zeybekci, yılın 10 ayında 6 bin 266 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini aktararak, 2016 yılına ilişkin sayının şimdiden geçildiğini, toplam sabit yatırım tutarının 84,1 milyar lira olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırım tutarı yüzde 30 gerilemesine rağmen, 15 yıllık ortalama alındığında 12,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldiğini vurgulayan Zeybekci, 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla gelen doğrudan yatırım tutarının ise 6,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yılın 10 ayında 9,7 milyar dolar tutarındaki ithalatı riske dayalı olarak denetlediklerini belirterek, “32 milyon adet ürünü temsilen alınan numuneleri teste gönderdik. Test sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen 1,2 milyondan fazla tüketici ürününün ülkemize girişini engelledik.” dedi.

gumruk-birligi-gidahattiGümrük Birliği güncellemesi

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesinin, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin en önemli gündem maddesini oluşturduğunu bildiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye’nin Gümrük Birliği ilişkilerinde karar alma mekanizmalarına dahil olması, AB’nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve benzerlerine otomatik olarak taraf olması ve Gümrük Birliğinin e-ticaret, kamu alımları, tarım, gıda ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin sağlanması şeklinde bir çalışma olumlu yönde devam ediyor.” ifadesini kullandı.

21 tanesi yürürlükte olmak üzere, 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını anlatan Zeybekci, Ukrayna, Japonya, Kolombiya, Venezuela, Katar, Sudan, Pakistan, Tayland ve Endonezya ile görüşmelerin devam ettiğini, Rusya ile yürütülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması müzakerelerini yıl sonu itibariyle bitirmeyi hedeflediklerini, AB’den ayrılma sürecinde olan İngiltere’yle de ayrıldığında otomatik olarak devreye girecek STA’nın görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

İthalat politikaları

İthalat konusunda son derece milli bir politika izlediklerini vurgulayan Zeybekci, tüm dünyada da bu konuda milliyetçilik denilebilecek bir rüzgarın estiğini söyledi. Zeybekci, “İthalat politikalarıyla yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunmasının yanında, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, piyasada spekülasyon ve manipülasyonların engellenmesi, bazı kritik ürünlerde fiyatların aşırı dalgalanmasının önüne geçilmesi ve sanayimize ucuz girdi sağlayarak rekabet gücünü yükseltici uygulamalar yapılmasını da hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl 198,6 milyar dolarlık ithalatın 28,8 milyar dolarlık kısmına müdahale ettiklerini vurgulayan Zeybekci, bu yıl 169 milyar dolarlık ithalatın 20,8 milyar dolarlık kısmına müdahalede bulunduklarını dile getirdi.

“2018 daha iyi olacak”

Makro ekonomik göstergeler açısından 2018’in çok daha iyi bir yıl olacağını vurgulayan Zeybekci, gelecek yıl yüzde 5,5 ekonomik büyümeyi, net ihracatın büyümeye 1 puan düzeyinde katkı sağlamasını, ihracatın yüzde 8 artışla 169 milyar dolara yükselmesini, ithalatın yüzde 6,8 artışla 237 milyar dolar olmasını, hizmet ihracatının 55 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin toplam 4 milyar 413 milyon 914 bin lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

ekonomi-bakanligi-logo-gidahatti“Ekonomi yönetimi ikiye ayrılıp yapılandırılmalı”

Komisyondaki görüşmelerde ekonomi yönetiminin de yeniden yapılandırılması gerektiğini de dile getiren Bakan Nihat Zeybekci, “Ekonomi yönetiminde karışıklık değil ama çokluk var. Buna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı da dahil. Ekonomi yönetimi ‘maliye-finansman’ ve ‘reel ekonomi’ olarak ikiye ayrılarak, yeni bir yapılanmaya gidilmeli. Çünkü ne kadar çok bakanlık olursa o kadar çok koruma refleksi ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle böyle olacaktır” dedi.

Zeybekci, Türkiye gibi global bir ekonomisi olan, dünya devleti olan bir ülkeye uygun olmadığını belirttiği Olağanüstü Hal’in de (OHAL) bir an önce kalkması gerektiğini kaydetti.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir