Yeraltı suları ölçüm sistemine süre uzatımı

-
Yeraltı suları ölçüm sistemine süre uzatımı

Sanayi ya da zirai, içme ve kullanım suyu olarak yeraltı suları kullanmak üzere kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanım belgesi almış olanlar için su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen süre Nisan 2018’e kadar uzatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yazısı üzerine hazırlanan 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 7 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

tarimsal-sulama-gidahatti

Bakanlar Kurulu Kararı ile 1960 tarihli ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentlerinde yer alan yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanım belgesi almış olanların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen süre 2 Nisan 2018 tarihine kadar uzatıldı.

167 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi, aşağıdaki hükümleri içeriyor:

Seyahat acentalarına uçak seferi başına 6 bin dolar

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;

  1. a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.
  2. b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâhilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.”
Tarım Sigortalarında 2016 yılı kriterleri belirlendi

tarim-ve-sulama-gidahatti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği ise şu hükümleri içeriyor:

“Mevcut kuyular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2013 tarihinden önce yeraltı suyu temini maksadıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;

  1. a) Sanayi maksatlı olanlar, bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen ölçüm sistemini kurarlar.
  2. b) Zirai, içme ve kullanma maksatlı olup da, ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dahilinde bulunanlar, 1/3/2013 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen ölçüm sistemini kendileri kurarlar.

tarimsal-sulama-gap-gidahatti

Yeraltı suyu ölçüm sistemleri ile su kullanımının izlenmesi, yeraltı suyu kaynaklarının korunması bakımından büyük önem taşıyor.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir