Varlık barışında son günler!

-
Varlık barışında son günler!

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’de beyan etmeyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu varlıklarını hiçbir vergi ödemesi yapmadan Türkiye’ye getirmeleri için tanınan süre 30 Haziran’da doluyor. Türkiye’nin de finansal hesap bilgilerinin otomatik değişime dahil olacağı 2018 öncesinde varlıkların beyanı için bu bir fırsat olarak gösteriliyor.

KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman, 6736 sayılı yasadan yararlanan kişilerin beyanı yapılmamış yurt dışı varlıklarını 30 Haziran 2017’ye kadar Türkiye’ye getirmeleri halinde serbestçe tasarruf hakkında sahip olacaklarını hatırlattı.

varlik-barisi-1-gidahattiGeçmişe yönelik vergi incelemesi yapılmayacak

Bu kapsamda yurda getirilen varlıklar için geçmişe dönük vergi incelemesi ve ödemesi yapılmayacağını bildiren Kahraman, “Yurt dışında bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılması için verilen bu fırsat gerçek veya tüzel kişiler tarafından iyi değerlendirilmeli. Çünkü içinde bulunduğumuz ‘otomatik bilgi değişimi’ ortamında ülkeler kendi vatandaşlarıyla ilgili ‘büyük vergi verisi’ sahibi olacaklar” dedi.

Taşınmaz da dönüşerek kapsama giriyor

Kahraman, Yurt Dışı Varlık Barışı için yasayla belirlenen yol haritasını şöyle özetledi:

Amaç; yurt dışındaki varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilmesini veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesini sağlamak.

Bu varlıkların Türkiye’ye getirildiği banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları ile belgelendirilecek. Söz konusu varlıklar Türkiye’ye fiziki olarak getirilmişse bu işlemlerle ilgili deklarasyon/bildirime dayalı Gümrük İdaresi belgeleri bu varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olmaları için yeterli sayılacak.

Düzenleme kapsamında söz konusu varlıkların 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye’ye getirilmesi şart.

yat-gidahattiYasa kapsamında değerlendirilen varlıklar; yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Ancak 4 No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği kapsamı genişletti. 4 No’lu Tebliğ ile yapılan açıklamalara göre yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen bazı varlıkların ‘dönüştürülmek’ suretiyle Türkiye’ye getirilmesi halinde de varlık barışından yararlandırılmaları sağlandı. Bunun için izlenecek yöntem; kapsama girmeyen varlıkların satılarak veya kapsamdaki varlıklarla takas edilerek dönüştürülmesi. Taşınmazlar veya yat ve benzeri varlıklar da bu şekilde dönüşüme tabi tutularak Türkiye’ye getirilebilecek.

Belgenin doğruluğu esas alınacak

Yurt dışı varlıklar 4 No’lu tebliğ ekinde yer alan form doldurularak banka veya aracı kuruma başvuru yapılacak. Formu alan banka ve aracı kurumların sunulan belgeleri teyit etme yükümlülüğü bulunmuyor. Diğer bir deyişle bu belgelerin doğruluğu esas alınıyor.

Türkiye’ye getirilen varlıklarla ilgili geçmişe dönük vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, ceza kesilmeyecek. Ayrıca bu kişilerden Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacak.

Söz konusu vergi inceleme kalkanı ‘dönüştürme işlemine’ tabi tutularak Türkiye’ye getirilen varlıklar için de geçerli olacak.

kpmg-abdulkadir-kahraman-gidahattiSerbest tasarruf hakkı

Yasadan yararlanarak yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, 30 Haziran’dan sonra söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf hakkına sahip olacak. Yani, varlıkları herhangi bir süre veya miktar sınırlamasına tabi olmadan, Türkiye’deki bir banka veya aracı kurumda hesapta tutmaksızın alım-satım veya tedavüle konu edebilecekler. Yurt dışından getirdikleri varlıklarını tekrar yurt dışına gönderebilecekler veya yurt dışında değerlendirebilecekler.

Otomatik Bilgi Değişimi ne zaman başlayacak?

Varlık beyanının, 2018’de başlayacak Otomatik Bilgi Değişimi öncesi son fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Abdulkadir Kahraman, şunları kaydetti:

“OECD’nin ‘Vergi Şeffaflığı’ çerçevesinde üye ülkelere politika önerileri bulunuyor. Otomatik bilgi değişimi bunlardan biri. OECD’nin otomatik bilgi değişimine imkan veren Vergi Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşması’nı Türkiye de, 3 Kasım 2011’de imzaladı. İlgili yasa TBMM’de kabul edilerek 20 Mayıs 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Otomatik bilgi değişimine imkan veren diğer bir düzenleme ise ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı’ (CRS) 16 Kasım 2014’te G20 Liderler Zirvesinde karşılıklılık temelinde kabul edildi. Yasal hazırlıkların tamamlanmasına bağlı olarak G20 ülkelerinin kendi aralarında ve diğer ülkelerle otomatik bilgi değişimine 2017 ya da 2018 yılında başlayacakları açıklandı. Türkiye’nin 2018 yılında finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimiyle sürece başlaması öngörüldü.

varlik-barisi-2-gidahattiBuna göre, otomatik bilgi değişimine tabi tutulacak ‘finansal hesaplar’; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve anüite sözleşmeleri olacak.

Bildirimi zorunlu hesaplara ilişkin bilgiler, bildirim yapacak kuruluşlar tarafından ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının 31 Mayıs günü bitimine kadar yıllık olarak bildirilecek.”

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir