Türkiye, T20 Başkanlığını Çin’e devretti

-
Türkiye, T20 Başkanlığını Çin’e devretti

Türkiye’nin G20 2015 dönem başkanlığında Düşünce 20 (Think-tanks) -T20 çalışmalarını yürüten TEPAV, görevi Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Şangay  Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi’ne devretti.

T20 Başkanlığı’nın Çin’e devir törenine katılan TOBB ve B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G20’de yıl boyunca en çok öne çıkan konulardan birinin; sürdürülebilir kalkınma ve bunda teknolojinin rolü olduğunu söyledi. Son 10 yılda teknoloji alanında baş döndüren gelişmeler yaşandığını, bu gelişmelerde özellikle biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişimin öne çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu 3 alanda kaydedilen ilerleme dünya ekonomisini yeniden şekillendiriyor. Aynı zamanda çalışanların ve kurumların daha etkin ve üretken olmasını da sağlıyor.

Bu teknolojik gelişmeler 21. asırda karşımıza çıkan zorlukları aşabilmemiz için son derece kritik öneme sahip. Özellikle; sağlık, tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi etki alanı geniş konularda bunların etkisini daha çok göreceğiz. Şirketler kesimindeyse, üretim süreçleri ve küresel değer zincirleri bu gelişmelerin etkisiyle dönüşecek.

G20 üyesi olsun olmasın, tüm ülkelerin geleceği, inovasyon yoluyla bu süreçlere adapte olmalarına ve bunları yönetmelerine bağlı. Teknolojideki dönüşüm, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için G20’nin hedefleri arasında olmaya devam edecek. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler, teknolojilerini geliştirmeye devam etmeli. Zira ancak bu sayede gelecekte rekabet güçlerini koruyabilir ve sağlık, çevre, sosyo ekonomik gibi alanlardaki meselelerin üstesinden gelebilirler. Aksi takdirde geriye düşme riski ile karşı karşıya kalırlar.

Bu nedenle T20 Türkiye, 2015’de teknolojik dönüşümü ve inovasyonu ana çalışma konusu olarak benimsedi. G20’nin bu konularda önderlik yapmasını istedik. Bunu gerekli gördük. G20 mekanizması, bu konularda ülkelerin karşılaşacağı sıkıntıların aşılmasında, gerekli politika adımlarını tasarımında öncü olmalı. Tarafları bir araya getirmeli, birlikte çalışmalarını sağlamalı.

“Gıda güvenliği için G20’nin sahip olduğu kapasite kullanılmalı”

G20, gelişmekte olan ülkelerin teknolojiye erişimi, inovasyon kapasitelerinin artırılması ve bu şekilde sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlemeleri için en uygun küresek mekanizma olabilir. Gıda güvenliği, iklim değişikliği, sağlık gibi konularda da G20’nin sahip olduğu kapasite kullanılmalı.

Bunları başarmak için G20, dünya çağında bilim, teknoloji, inovasyon networkü kurmalı ve bu konulardaki standartlara küresel bazda uyumlaştırmalı, kamu-özel sektör ortaklığı ile çalışacak modeller tasarlamalı. Kamunun mal/hizmet alım sistemlerini, teknolojik transferleri teşvik edecek şekilde yenilemeli.

G20 ayrıca, çevresel konular ve düşük karbon salınımı alanındaki Ar-Ge faaliyetlerine finansman sağlayacak küresel fonları özendirmeli, teşvik etmeli. Özellikle gelişmekte olan piyasalar ve ülkeler, kurulacak bir ‘Yeşil İklim Fonu’ (Green Climate Fund) ile desteklenmeli. Bu fon, gelişen biyoteknolojileri teşvik edecek küresel Ar-Ge platformlarını oluşturmak için de kullanılmalı. Böyle bir platform, çok sayıda ülkeyi etkileyebilecek salgın hastalıkları mücadele için gerekli teknolojik çözümleri de koordine edebilir.

Bunlara ek olarak G20, küresel büyüme için gerekli olan Internet ve digital ticaret üzerine de odaklanmalı. Kobi’ler muhakkak digital ekonomiye daha iyi bir şekilde entegre edilmeli, E-ticaretin kullanım alanı genişletilmeli.

G20, Internet yönetişimi konusunda da liderlik üstlenmeli. G20 üyesi ülkeler özellikle bilgi akışı, digital kurallar ve düzenlemeler konusunda, bunların yerel/ulusal düzeyde değil, küresel çapta ele alınmasını sağlayacak şekilde işbirliğine gitmeli. G20, sahip olduğu network, tecrübe ve uzmanlık ile tüm bu konularda ilerleme sağlayabilir.

G20 kapsamında çalışan T20-Türkiye tüm bu konularda, ilk adımları başlattı, diyalog mekanizmalarını kurdu. İnovasyon konusunun 2015’de Türkiye’nin dönem başkanlığında G20’nin gündeminde resmi olarak yer almasını sağladık. Bu çerçevede, G20 tarihinde bir ilk olarak, Inovasyon-20 girişimini başlattık. Inovasyon-20, inovasyon konusundaki farkındalıkları artıracak ve yaygınlaşmasını sağlayacak. Zira özellikle gelişen ülkeler için eksik olan bir çalışma mekanizması ve odaklanmadır. Yeni teknolojilere odaklı bir çalışma mekanizmasına ihtiyaç vardır.

G20 Türkiye-2015 bünyesinde ilk adımını başlattığımız Inovasyon-20 girişimi, yeni teknolojilerin ve inovasyon kültürünün gelişen piyasalara yayılması ve benimsenmesi için en uygun küresel mekanizmadır.”

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir