Tarımsal yatırımlara destek kararı çıktı

-
Tarımsal yatırımlara destek kararı çıktı

Kırsal kalkınma için 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında tarıma dayalı yatırımlara destek verilecek. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

ciftci-gidahattiTarıma dayalı sanayi entegrasyonu amaçlanıyor

Karar, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esasların belirlenmesini amaçlıyor.

1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsayan Karar ile desteklenecek yatırımlar şöyle belirlendi:

Levrek ve çipuraya soruşturma, Bakanlık takibinde

traktor-gidahattiTarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar,

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları,

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

Bitkisel ve hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

Bireysel sulama sistemleri,

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları,

Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler.

GTHB: “Kurbanlıkta sıkıntı yok”

Karar kapsamında yeni yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar desteklenecek.

sulama-gidahattiTarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenecek. Karar uyarınca 81 ilde destekleme kapsamına alınacak proje konuları da çıkartılacak tebliğ ile belirlenecek.

Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkartılacak tebliğle belirlenecek.

Karar, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kararın ayrıntıları için 

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir