Tarımsal işletmelere Çiftlik Muhasebe Ağı katılım desteği!

-
Tarımsal işletmelere Çiftlik Muhasebe Ağı katılım desteği!

Tarım sektörüne yönelik desteklemelerden Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği ödenmesi kapsamında 2016 yılında işletmelere 475 TL ödenecek.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA); tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistem.

celtik-depolama-gidahatti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, 13 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ÇMVA sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2016 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğe göre, ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

Bitki Koruma ürünleri ithalatında takip başladı

gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-personel-gidahatti

Söz konusu tarımsal işletmelere, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2016 yılında 425 TL katılım desteği ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, Bakanlık tarafından Ziraat Bankası’na kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülecek.

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacak ve her işletme için sadece bir anket formu düzenlenecek.

ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak. Sonuç alınamayan durumlar ise Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilecek.

Kesimhanelerde hijyen için yeni kurallar

ÇMVA Katılım Desteğinden yararlanamayacak işletmeler

ÇMVA Katılım Desteği uygulamasından;

İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

Sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan.

Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler yararlanamayacak.

tarim-uretici-gidahatti

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte söz konusu Kanun hükümlerine göre geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu olacaklar.

2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir