Tarımsal işletmelere 500 TL katılım desteği!

-
Tarımsal işletmelere 500 TL katılım desteği!

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere 2017 yılı için 500 TL katılım desteği ödenecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, 23 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2017 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

tarim-destek-gidahattiÖdeme yapılacak tarımsal işletmeler

Katılım desteği ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

Tarımsal işletmelere, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2017 yılında 500 TL katılım desteği ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Uygulama takvimi

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacak. Anket, katılım anlaşması imzalanan işletmelere uygulanacak ve anket formları il müdürlüklerince kontrol edildikten sonra sorumlu birime gönderilecek.

ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

tarim-destek-gidahattiÇMVA katılım desteğinden kimler yararlanamayacak?

İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan, Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan, Sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayanlar ile kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA Katılım Desteği uygulamasından yararlanamayacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak.

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

 

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir