Tarım sektörüne 1 milyar avro hibe

-

Avrupa Komisyonu’nun onayladığı 2014-2020 dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Programı kapsamında, Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörüne 800 milyon avrosu AB katkısı, 245 milyon avrosu Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde hibe imkanı sunulacak.

Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB tarafından Türkiye’ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlar çerçevesinde tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına yönelik tahsis edilen hibe desteklerinin IPARD programı altında verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, uygulamasına devam edilen 2007-2013 dönemi IPARD destekleri çerçevesinde Türkiye’deki çiftçilere, gıda işletmecilerine ve kırsal topluluklara yatırımları için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla harcamalarının %50 ila 65’i oranında hibe desteği kullandırıldığı ifade edildi.

2007-2013 dönemi IPARD Programı’nın tamamlanmasının ardından başlayacak 2014-2020 dönemi IPARD Programı’nın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanarak AB Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu’na iletildiği hatırlatılan açıklamada, 2014-2020 dönemi IPARD Programı’nın 27 Ocak 2015’te Avrupa Komisyonu tarafından resmen onaylandığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Mevcut programda olduğu gibi, 2014-2020 dönemi IPARD Programı kapsamında da gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler ile kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın yatırımları için değişen oranlarda hibe desteği verilecektir. Yeni dönem programı ile kırsal alanlarda yerel eylem girişimleri ve çevre dostu tedbirler de desteklenecektir. 2023 yılına dek uygulaması devam edecek olan yeni program dahilinde 800 milyon avro AB katkısı ile 245 milyon avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde hibe imkanı vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacaktır.”

AB Türkiye Delegasyonu’nun konuya ilişkin açıklamasında da, “AB, hijyen ve çevre standartlarında AB’yi yakalamayı ve kırsal alanda istihdam yaratmayı amaçlayan yatırımlara destek vermeye devam edecektir. Türkiye’deki ilgili kurum tarafından yürütülecek bu program kapsamında binlerce yatırım projesi geliştirilecek ve desteklenecektir.” denildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma alanındaki AB Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) bir parçası olan yeni 2014-2020 IPARD Programı’nın, bir önceki dönemde 42 ilde uygulanan IPARD’ın başarısını devam ettireceği belirtilen açıklamada, sağlanacak destekle Türkiye’de yaklaşık 4 bin 500 çiftlik, gıda ve tarım işletmesi ve kırsal nüfusa, 1.7 milyar avro tutarında kalkınma desteği sunularak istihdam yaratılması, çıktıların ve rekabet edebilirliğin artırılması ve standartların geliştirilmesine katkı sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, “Aşağıdan yukarıya yaklaşımla yürütülen yerel kalkınma girişimleri (LEADER) ve çevre dostu politikalar da AB’ye katılım sürecini desteklemek üzere Türkiye koşullarına adapte edilecektir. Program tamamen Türkiye’deki ilgili idari kurum tarafından AB standartlarına uygun şekilde yürütülecektir.” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu üyesi Phil Hogan da, “Türkiye’nin yalnızca sağladığımız fonlardan değil, bilgi ve deneyimimizden de yararlanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Ücra bölgelerdeki kırsal alanlar da dahil olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki insanların binlerce somut yatırımdan yararlandığını görmek son derece etkileyici.” dedi. Hogan, Türkiye’nin tarım ve gıda sektörlerine azami faydanın sağlanması ve kırsal alanların canlandırılması için bu fonların belirli bir amaç doğrultusunda kullanılmasının son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın