Tarım danışmanına yıllık 30 bin TL destek!

-
Tarım danışmanına yıllık 30 bin TL destek!

Tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların desteklenmesi amacıyla, istihdam edilen 5 tarım danışmanından her biri için yıllık 30 bin TL destek verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere hazırladığı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ, 10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-binası-gidahattiTebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Destek başvuruları

Destekten faydalanmak isteyen kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde istenen belgelerle tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuracak. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi varsa şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuru yapılabilecek.

Desteğe başvuran kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen işletme sayıları, belirtilen oranın altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 30 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

akilli-sera-gidahattiBakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak.

Her kuruluşa bir tarım danışmanı için yıllık 30 bin lira tutarındaki destek, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla 31 Aralık’tan sonra ve tebliğin yayımı tarihinden itibaren 12’nci ay sonunda iki dilim halinde bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

Destek ödemeleri, 2016 yılı bütçesinden karşılanacak. Kaynak yetersizliği nedeniyle verilemeyen destek ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılacak.

hayvancilik-gidahattiDesteklenecek tarımsal işletmeler

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin;

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmanın yanı sıra;

Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak; Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak; Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak; Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak; Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak; Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak; Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak kriterlerinden en az birisine sahip olması gerekecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere destek ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destek ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kuruluşlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılacak.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir