Takviye edici gıdalara yeni düzenleme

-
Takviye edici gıdalara yeni düzenleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, takviye edici gıdaların onay şartlarına yeni düzenlemeler getirildi. Üretici ve ithalatçılara, takviye edici gıdaları mevzuata uygun hale getirmeleri için gerekli olan süre de 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (TEBLİĞ NO: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Kasım 2015 tarih ve 29539 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2-4 yaş grubu tebliğe girdi
Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile daha önce tebliğde yer almayan 2-4 yaş grubuna yönelik ürünler tebliğe girmiş oldu. Tebliğin 5. Maddesine eklenen bir fıkra ile 2-4 yaş grubuna yönelik ürünler ile ilgili değerlendirmenin Bakanlıkça yapılacağı belirtildi. Daha önce tebliğde yer alan “4 yaşın altındaki bebek, küçük çocuk ve çocuklar için takviye edici gıda üretilemez, piyasaya arz edilemez” maddesi de “2 yaşın altındaki bebek ve küçük çocuklar için takviye edici gıda üretilemez ve piyasaya arz edilemez.” olarak değiştirildi.

Tebliğ kapsamında 2-4 veya 4-10 yaş grubuna yönelik ürünlerin etiketinde ürün adıyla birlikte “2-4 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” veya “4-10 yaş grubu çocukların kullanımına uygundur.” ifadesi belirtilecek. Bu yaş gruplarına yönelik olmayan takviye edici gıdaların etiketinde çocuklara yönelik olduğunu ima eden şekil, resim ve ifade yer alamayacak.

Daha önce tebliğde yer alan “Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.” ifadesi yanında, ürün için gerekli olması durumunda bu ifadeyi daha kısıtlayıcı ifadeler de yer alacak.

Takviye edici gıdaların net miktarı, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri formların sayısı üzerinden verilebilecek.

Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğu beyan edilmeyen ve organ ismi kullanılmayan ifadeler ticari marka, marka adı veya ticari ad olarak kullanılabilecek.

Takviye edici gıdaların saşe, blister, ampul, şişe gibi hazır ambalajın dış ambalajla birlikte piyasaya arz edildiği durumlarda, hazır ambalajda Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve bu Tebliğde yer alan zorunlu etiket bilgileri aranmayacak. Zorunlu etiket bilgileri takviye edici gıdanın dış ambalajında aranacak.

Tebliğ ile gelen diğer değişiklikler ise şöyle:

Tebliğle birlikte takviye edici gıda ürünlerinin özelliklerinde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, Beslenme referans değerinin %15’inden az olan besin öğeleri yalnızca etiketin bileşenler listesinde yer alacak.

Daha önce takviye edici gıdalarda, sadece tebliğin ek-1’de yer alan vitamin ve mineraller, ek-2’de belirtilen formlarda ve alt formlarında kullanılabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre Ek-2’de yer almayan alt formlar da Bakanlıkça değerlendirilecek ve Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanacak.

Besin öğeleri dışındaki botanikler ve diğer maddeler ile ilgili Bakanlıkça belirlenen minimum limitleri karşılamayan bileşenler yalnızca etiketin bileşenler listesinde yer alacak. Tebliğin eklerinde yer alan vitamin ve minerallerin, bunların formları ve alt formlarının adlandırmasında eş anlamlı kelimeler kullanılabilecek. 2-4 yaş grubuna yönelik ürünler ile ilgili değerlendirme ise Bakanlıkça yapılacak.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 2011 yılında yayımlanan tebliğ yerine, 25/8/2014 tarihli ve 29099 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olacak.

Ayrıca, yeni tebliğle birlikte Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve Vitaminler İçin Çevirim Faktörleri içeren Ek-4’te yürürlükten kaldırıldı.

Süre 1 yıl uzatıldı
Tebliğde yapılan değişiklikle gıda işletmecilerinin, takviye edici gıdaları mevzuata uygun hale getirmeleri için gerekli olan süre de 1 yıl uzatıldı. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen, üretilen, işlenen, piyasaya arz edilen ve yürürlük tarihinden sonra da ithal edilmesi, üretilmesi, işlenmesi, piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31 Aralık 2016’ya kadar tebliğ hükümlerine uygun hale getirecek.

Takviye Edici Gıda Komisyonunda görev değişikliği
Aynı gün yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le birlikte Takviye Edici Gıda Komisyonunun (TEGK) görev, yetki ve sorumluluklarında da değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında, TEGK’in görevi; Takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler, mineraller ve bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeler ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak olarak belirlendi. TEGK ayrıca, 2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvuruları ile ilgili değerlendirme yapacak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunacak.

Yönetmelikte Takviye edici gıda üretimi, işlenmesi, ithalatı ve onayı başlığı ile yer alan 12. Maddenin ismi de değişikliğe uğradı. 12. Madde yönetmelikte, “Takviye edici gıdaların onayı” başlığı ile yer alacak. Bu maddede 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdalara ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı.

Ayrıca, Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenleri için gıda işletmecilerinin, belirlenen limitlere Bakanlığın resmî internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlaması zorunluluğu getirildi.

Yönetmelik değişikliği ile birlikte, daha önce Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 yürürlükten kaldırıldı, 12. Maddenin 1. Fıkrası da; “Gıda işletmecisi, onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne müracaat eder” şeklinde değiştirildi. Ek-1’de ise yeni değişikliklere gidildi.

Daha önce yönetmelikte yer alan “İhtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep edilemez.” fıkrası da yapılan değişiklikle birlikte yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri içeren yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (21 Kasım 2015) önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için onay alma zorunluluğu da 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldı.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir