Şirketler, cirolarının %5’ini suiistimallerden kaybediyor

-
Şirketler, cirolarının %5’ini suiistimallerden kaybediyor

Uluslararası Suiistimal Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen Bankacılık Sektöründe Suiistimal Farkındalık Zirvesi’nde, suiistimallerin küresel ekonominin yanı sıra Türkiye ekonomisinde yol açtığı kayıplara ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Bankacılık Sektöründe Suiistimal Farkındalık Zirvesi2Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Derneği’nin (USİUD), suiistimallerin yarattığı kayıplara ve önlemlere dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Bankacılık Sektöründe Suiistimal Farkındalık Zirvesi, 25 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bankaların yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gibi kamu kurumlarının da destek verdiği zirvede, günümüz bankacılığında suiistimal risklerinin yönetimi ile bu risklerin tespiti ve önlenmesinde teknolojinin kullanımı konuları ele alındı.

Bankacılık Sektöründe Suistimal Farkındalık Zirvesi1“Günümüz Bankacılığında Suiistimal Riskleri ve Yönetimi” ile “Suiistimal Önlenmesi ve Tespitinde Teknolojinin Kullanımı” başlıklı panellere de ev sahipliği yapan zirvede, Sertifikalı Suiistimal Uzmanları Birliği (ACFE) Türkiye Genel Sekreteri Gökhan Yılmaz “Türkiye Bankacılık Sektöründe Suiistimalin Boyutu: USİUD 2015 Suiistimal Araştırması”nın ilk sonuçlarını paylaştı.

En basit tanımıyla kişinin çalıştığı kurumun kaynaklarını ve varlıklarını kendi çıkarları için uygun olmayan bir biçimde kullanması olarak ifade edilen suiistimal, en fazla Bankacılık ve Finansal Hizmetler sektöründe görülüyor. Devlet ve Kamu Yönetimi, Üretim, Sağlık, Eğitim, Perakende ve Sigorta en fazla suiistimal yapılan sektörler olarak öne çıkmasına karşın; en yüksek kayıplar madencilik, gayrimenkul ile petrol ve gaz sektörlerinde yaşanıyor.

Küçük işletmelerde daha yaygın olan suiistimallerden kaynaklanan kayıplar, oransal olarak büyük işletmelerden daha fazla ve yıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Olayların %85’ini ise şirket varlıklarının kötüye kullanılması oluşturuyor. Suiistimali gerçekleştirenlerin %67’si erkek, %33’ü ise kadınlardan oluşuyor.

ACFE’nin küresel ölçekte yaptığı 2014 yılı araştırmasına göre, şirketler her yıl suiistimallerden dolayı cirosunun %5’ini kaybediyor. Suiistimallerden kaynaklanan tahmini küresel zarar 3.7 trilyon dolar civarında. Türkiye ise her yıl yaklaşık 40 milyar dolar civarında bir kayıp veriyor.

PwC Finansal Kurumlar Risk ve Uyum Hizmetleri Şirketi Ortağı Defne ErgunZirvenin konuşmacıları arasında yer alan PwC Finansal Kurumlar Risk ve Uyum Hizmetleri Şirket Ortağı Defne Ergun, sunumunda, PwC’nin periyodik olarak iki yılda bir yaptırdığı “Global Ekonomik Suçlar Anketi”nin finansal hizmetler sektörüne ilişkin çıktıları hakkında da bilgiler verdi.

Buna göre finansal hizmetler sektöründe halen suiistimale yol açan en önemli risk varlıkların kötüye kullanılması yani zimmet ve dolandırıcılık suçları. Buna karşılık siber suçlar giderek artıyor ve gelecekte de artış göstermesi bekleniyor. Diğer sektörlerde siber suçların oranı %17 iken, finansal hizmetler sektöründe bu oran %39’a çıkıyor. Finansal hizmetler sektöründe suiistimallerin %47’si kurumsal kontroller, %14’ü ise ihbar hatları kullanımı ile ortaya çıkıyor. Anket, yaşanan suiistimallerin %36’sının ise tesadüflerle ortaya çıktığını gösterdi. Bu da suiistimallerin tespiti ve önlenmesi anlamında daha gidecek çok yol olduğuna işaret ediyor.

USİUD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Oltulular“Müşterilerin bilinçli olması gerekiyor”

Zirvenin açılışında konuşan USİUD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Oltulular, suiistimalin kurumları kısa zamanda yıkıma götürecek kadar ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Yapılan araştırmalar, suiistimal olaylarında yaşanan kayıpların oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Veriler Türkiye’nin gayri safi milli hasılası dikkate alınarak değerlendirildiğinde ülkemiz için suiistimal kaynaklı zararın 40 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bankacılık ve Finansal Hizmetler sektörü suiistimal vakalarının en sık yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Bankacılık sektörü özelinde ortaya çıkan suiistimallerle ilgili olarak müşterilere önemli bir görev düşüyor. Biz ne kadar önlem alırsak alalım, müşterilerin attıkları imzalar konusunda bilinç ve farkındalıklarının artması gerekiyor.”

İlerleyen dönemde farklı sektörlerde suiistimal konusunu ortaya koyacak zirve organizasyonlarına devam edeceklerini vurgulayan Oltulular, “Bir kurumda suiistimali ortaya çıkaran riskleri ne kadar iyi anlayabilir ve buna uygun önlemleri alabilirsek önleme şansımız da aynı oranda yükselecektir. Böylece kurumlara verdiği zararı da minimize etme şansımız olabilir.” diye konuştu.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir