Şeker vergileri ile gelen büyük risk!

-
Şeker vergileri ile gelen büyük risk!

Son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli şeker vergileri uygulamaya giriyor. Bir grup araştırmacı bu uygulamanın alkol tüketimi üzerindeki etkisini incelemek için bir araştırma yaptı. Elde edilen bulgular ise oldukça şaşırtıcı…

Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanan çalışma, şekerle tatlandırılmış içeceklerin fiyatını arttırmanın bira tüketimini arttıracağı sonucuna ulaştı.

Ancak araştırma daha detaylı incelendiğinde önemli detaylar görülüyor. İçecek tipleri, vergi alınan içeceklerdeki şeker miktarı ve tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklı sonuçlar var.

Araştırmacılara göre yaptıkları çalışma, şeker vergilerinin etkinliğini analiz etmek isteyen araştırmaların yalnızca şekerli içecek satışları analizinden ibaret olmaması gerektiğini gösteriyor. Bu çalışmaların anlamlı sonuçlar verebilmesi için içecek tercihlerinin geniş bir yelpazede ele alınması gerekiyor.

Şeker vergileri ne kadar etkili?

Genellikle alkolsüz ve ilave şeker içeriğine sahip içeceklere yönelik şeker vergilerinin dünya genelindeki uygulamasının hız kazanmasıyla; İngiltere’deki bir grup araştırmacı bu uygulamanın alkollü içki satışı üzerindeki etkisinin bilinmediğini fark etti.

Buradan hareketle araştırmacılar İngiltere’deki 31.919 hane halkına ve 6 milyon içecek satışına ait verileri bir araya getirdi. Her hane halkı için sosyal ve demografik veriler de hesaba katıldı.enerji-icecek-gidahatti

Verilerin analizinden elde edilen sonuçlar şu şekilde:

  • Şeker içeriği yüksek (100 ml’sinde 8 gram’dan fazla) içeceklerin fiyatındaki artış; diyet içecek, meyve suyu ve bira satışlarının artmasına yol açtı.
  • Orta derecede şeker içeren (100 ml’de 5-8 gram arası) içeceklerin fiyatındaki artış ise bira ve şarap satışlarının düşmesine neden oldu.
  • Diyet ve düşük şeker içeriğine sahip (100 ml’de 5 gramdan az) içeceklerin fiyatının artması; yüksek ve düşük şeker içeriğine sahip içecekler dışındaki tüm diğer içecek tiplerinin satışının artmasıyla ilişkilendirildi.
  • Yüksek gelirli hane halklarında, şeker içeriği yüksek içecek fiyatlarının artması elma şarabı (İngiltere’de yaygın tüketilen uygun fiyatlı bir alkollü içki) satışlarının düşmesiyle ilişkilendirilirken; bu artışlar orta gelirdeki hane halklarında yüksek alkollü içki tüketiminin düşmesine, bira tüketiminin artmasına neden oldu. Düşük gelirli hane halklarının alkol tüketiminde bir düşüş gözlenmedi.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir