Şap salgını konusunda tüketiciyi rahatlatan açıklama

-
Şap salgını konusunda tüketiciyi rahatlatan açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), şap salgını nedeniyle hayvancılığın risk altında, yetiştiricilerin de darboğazda olduğunu belirterek, “Böyle salgınlar Türkiye’ye yakışmıyor” açıklaması yaptı. Açıklamada, hastalığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı, bu nedenle, et ve süt tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmadığının da altı çizildi.

TVHB-www.gidahatti.comTürk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Talat Gözet, ilk olarak Van’da ortaya çıkan ve hayvan pazarlarının kapatılmasına, karantina uygulamalarına neden olan şap salgınına ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.  Gözet, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şap salgını nedeniyle, hayvancılığımız risk altında, yetiştiricimiz de darboğazdadır. Hastalık çok önemli verim kayıplarına neden olurken, genç ve ithal hayvanlarda ölümlere neden olmaktadır. Hastalık çok hızlı yayılma özelliğine sahiptir. Verim kayıpları da dikkate alındığında, ülkemizdeki en önemli salgın hastalıkların başında gelmektedir. Şap, bir kaç senede bir, değişik virüs tipleri ile ülkemizde bu tür salgınlara neden olmaktadır.

Hastalık nedeniyle, ağız ve ayaklarda oluşan (aft) yaralar, yem yemeyi engellediği için hayvanlarda yüzde 50’ye varan verim kayıpları oluşmakta, genç hayvanlarda da virüs doğrudan kalbi etkileyerek ölümlere neden olmaktadır.

Bununla birlikte, hastalık insan sağlığı açısından risk oluşturmamaktadır. Bu nedenle, et ve sütün tüketilmesinde de herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Verim kayıpları ve hayvan ölümleri nedeniyle yaşanan önemli miktardaki ekonomik kayıplar ve hastalık nedeniyle, tüm tarımsal ürünlerin ihracatına getirilen yasaklar, yaşanan ekonomik kayıpları önemli boyutlara ulaştırmaktadır.

Veteriner-www.gidahatti.comSalgın hastalıklarla mücadelede, biyogüvenlik tedbirleri ve karantina çok önemlidir. Daha önce yaşadığımız kuş gribi salgınında, yeterli biyogüvenlik önlemi alan entegre işletmelere hastalık bulaşmamış ve çok büyük kayıplar önlenmişti. Şap hastalığında da benzer tedbirler uygulanmak zorundadır. İşletmeler, aldıkları biyogüvenlik tedbirlerini arttırmalı ve işletmeye giriş çıkışları, zorunluluklar dışında engellemelidir.

“Türkiye, şap salgınını hak etmiyor”

Ülkemiz, bu salgını hak etmemektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Sorumlu meslek de veteriner hekimlerdir. Ülkemizdeki aktif olarak çalışan veteriner hekim sayısı 25 bine ulaşmıştır. Bu sayı AB ülkelerinin her birinden fazladır. Bakanlıkta 8.000, serbest muayenehane çalıştıran 6.000 veteriner hekim hayvan sağlığı alanında görev yapmaktadır. Bu kadar veteriner hekimin olduğu yerde böyle bir salgının yaşanması mümkün değildir. Ancak; hem Bakanlık’taki veteriner hekimlerden hem de muayenehane sahibi veteriner hekimlerden, hayvan hastalıkları ile mücadele amacı doğrultusunda yeterince yararlanılmamaktadır.

Hastalıklarla mücadelenin temel kuralları vardır. Birinci öncelik koruyucu hekimliktir. Bununla ilgili iyi bir alt yapı oluşturulması gerekir. İkincisi; hastalık tespit edildiğinde, yayılmayı önlemek için çok süratli karar alabilecek ve hareket edebilecek yetkili otoriteye ihtiyaç vardır. Bakanlık ve taşra teşkilatı, bugünkü yapısı ile bu özelliklere sahip değildir.

Bakanlık, salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarında, bütçe imkanlarını arttırma çareleri bulmalı, hızlı karar alabilen ve uygulayabilen yetkili birimler oluşturmalı, serbest hekimleri bu çalışmaların içine, yetki ve sorumluluk vererek entegre etmelidir.

Türkiye, şap hastalığı yanında, tüberküloz, bursella, kisthidatik gibi halk sağlığını da tehdit eden hastalıkları da eradike etmek zorundadır. Bu hastalıklar ülkemize yakışmıyor.”

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın