Sağlıklı sokak sütü satışı serbest oldu

-

Sağlıklı sokak sütü satışı serbest oldu, sağlık süt satın almak kolaylaştırıldı.

Çiğ sütle ilgili tebliğ yayımlandı. Buna göre, sokaktan alınan sütlerin paketlerinde son kullanma tarihinden, işletmenin adına, sütün miktarına kadar her türlü bilgi etiketler halinde yer alacak.

Tebliğe göre bundan sonra çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 °C’nin altındaki sıcaklıklara soğutulacak ve nakil sırasındaki sıcaklığı 4 °C’yi geçemeyecek. Tebliğ kapsamında son tüketiciye arz edilecek çiğ süt işlenemeyecek, dondurulamayacak, herhangi bir bileşeni ayrılamayacak, bir bileşen eklenemeyecek, separatörden geçirilemeyecek, farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamayacak. Bunun yanında sütü satmak isteyen işletme, yetkililerden izin belgesi almak zorunda olacak.

Tebliğ kapsamında çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilecek. Farklı sağım zamanları olan çiğ sütlerin arzı sırasında ilk sağım zamanı esas alınacak. Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemeyecek.

Çiğ süt kendine özgü renk, tat ve kokuda olacak. Süt bileşeni dışında dışında herhangi bir madde içermeyecek.

Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacak. Yerel perakendecide çiğ süt son tüketiciye; sadece otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde veya hazır ambalajlı olarak arz edilecek. Satış sırasında çiğ süt, 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilecek.

Sokak sütüne etiket olacak

Çiğ sütün son tüketiciye satışı sırasında ürünün adı, işletmecisi, işletmenin adresi, hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi, son tüketim tarihi pakette yazılacak. Bunun yanında paketin üzerinde en az bir cm olacak şekilde “Çiğ süt”, “24 saat içinde kullanılmalı”, “Kullanmadan önce kaynatın, “0- 4 derece arasında buzdolabında saklayın” ifadeleriyle birlikte miktar bilgileri yer alacak. Tebliğin uygulamasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek.

Kerim Alp

Bir Cevap Yazın