Roman vatandaşlar için Eylem Planı yürürlükte!

-
Roman vatandaşlar için Eylem Planı yürürlükte!

Ekonomik yeterlilik bakımından toplumun gelişmişlik düzeyi en geri kesimlerinden Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. Roman vatandaşların tamamının nüfus cüzdanı olacak, eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak, barınma koşulları iyileştirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018), Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak, 30 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

roman-vatandaslar-gidahatti

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021), öncelikle Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar bakımından mevcut konumunu ortaya koyuyor.

Ülkemizde yaşayan Roman vatandaşların yüzyıllardan bu yana Anadolu’da ve Trakya’da Türkiye’nin kültürel yapısını meydana getiren gelenekleri ve değerleri oluşturarak ve benimseyerek bu toprakların kadim sakinlerinden oldukları belirtilen Strateji Belgesi’nde, “Ancak, Türkiye’nin ve Avrupa’nın farklı yerlerinde yaşayan Romanlar farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip olsalar da genelde en dezavantajlı bölgelerde ve kentlerin en yoksul semtlerinde yaşamaktadırlar” denildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Romanlara yönelik uygulamaya konulmuş düzenlemeler ve oluşturulan kuruluşlara atıfta bulunulan belgede, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda da “Romanlar vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak” eylemine yer verildiğine dikkat çekildi.

Türkiye’de kadınların boşanma nedeni ‘şiddet’, erkeklerin ‘yakın çevre’

roman-oyun-kadin-gidahatti

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Hükümet Eylem Planı’nda belirlenen unsurlar göz önünde bulundurularak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla Roman vatandaşlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi hazırlandığı vurgulanan genelgede, Roman vatandaşların hem kısa hem de uzun vadede sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde, eğitim, sağlık, barınma, istihdam ve sosyal hizmetlerin öne plana çıktığının altı çizildi.

“Hükümetimizin attığı bu adım ile yeni ve önemli bir dönem başlamaktadır” denilen Strateji Belgesinde, Temel Politika Alanları ve Stratejik Amaçlar, Eğitim, İstihdam, Barınma, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar başlıkları altında toplandı, hedeflere yer verildi.

Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin üçer yıllık (2016-2018, 2019-2021) dönemleri kapsayacak şekilde eylem planları ile yürütüleceği belirtilen belgede, ilgili kamu kurumlarının 2016 yılı için hazırlık niteliğindeki faaliyetleri öngöreceği, 2017 yılı için önemli düzeyde bütçe artışları öngörmeyen faaliyetlerin belirleneceği kaydedildi.

Belgede yer alan politikaların uygulanmasının izlenmesi için İzleme ve Değerlendirme Kurulu kurulacak.

roman-cocuklar-gidahatti

Roman çocuklar okullu olacak

Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik I. Eylem Planı’nda 2016-2018 dönemi için belirlenen eylemler, eylemden sorumlu kurum veya kuruluşlar, eylemin başlangıç tarihlerine yer verildi.

Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı Sosyal Medya karnesi kötü

Bu kapsamda;

Roman vatandaşlara yönelik önyargıların ortadan kaldırılması için önlemler alınacak,

Roman vatandaşların tamamının nüfus cüzdanına sahip olması sağlanacak,

Roman vatandaşların sosyo-ekonomik ve kültürel durumlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılacak,

Roman öğrencilerin okul ortamına uyumunun artırılması için okul meclislerinde yer alması desteklenecek, okul kulüp çalışmalarında oyun ve benzeri yarışmalarda katılımı teşvik edilecek,

Eğitime devamı desteklemek için Roman ailelere mevcut eğitim yardımları hakkında bilgilendirme yapılacak,

Roman çocukların eğitim-öğretime devamları sağlanacak,

Roman vatandaşlara yönelik olarak iş piyasası analizleri ve istihdam araştırmaları yapılacak,

İstihdam imkanları, özellikle girişimcilik konusunda Roman vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek,

Roman vatandaşların ürettikleri ürünlerin pazarlanması için yatırımcılar teşvik edilecek,

Barınmada iyileştirilebilir durumdaki konutlara yönelik tamirat ve tadilat işlemleri gerçekleştirilecek,

Roman vatandaşların yaşam biçimleri ve talepleri dikkate alınarak özgün konut projeleri hayata geçirilecek,

Roman vatandaşların yaşadıkları illerin sağlık hizmet sunum kapasiteleri ile göç ettikleri bölgelerdeki Toplum Sağlığı Merkezlerinin mobil hizmet kapasiteleri artırılacak,

Roman vatandaşların sunulan sağlık hizmetlerine dair bilgi düzeyleri artırılacak.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir