Odalardan ortak tepki: “Şekerin tadı, tütünün keyfi kaçtı”

-
Odalardan ortak tepki: “Şekerin tadı, tütünün keyfi kaçtı”

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanları, Şeker Kurumu kapatılarak, yetkilerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na geçmesiyle sektöre müdahalelerin artacağını bildirdiler.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) kapatılmasına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.

gida-muhendisleri-odasi-gidahatti2001 krizinin ardından kurulmuş olan şeker ve tütündeki kamu tekelini ortadan kaldırmaya yönelik kurumların artık kapatıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Şeker Kurulu denge unsuruydu”

“Şeker Kurumu’nun karar organı olan, kotalarının tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alma ve uygulama yetkisine sahip olan Şeker Kurulu da, KHK düzenlemesiyle kapatılmış oldu. Şeker Kurulu kimi sorunlara karşın, sektörde gerek kotaların tahsisi ve gerekse pancar şekeri ve NBŞ üretiminde, temsilcilerin sektörün paydaşlarından oluşması nedeniyle denge unsuru olmuştu.

seker-kurumu-gidahattiŞeker Kurumu’nun yetkilerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na geçmesiyle sektöre müdahaleler artacak, kotalarının tahsisi, izlenmesi ve denetimi, sorunlu hale gelecek, bunun sonucunda alınacak siyasi kararlar sektörde karmaşaya yol açacaktır. Denetimi yetersiz kota sistemi ise art niyetli ve kâr hırsıyla hareket eden firmalara haksız kazanç sağlama imkânları yaratacaktır.

Pancar şekeri sektöründe üreticisi, çalışanı, yan ve alt sektörleriyle birlikte 10 milyon insanımız geçimini sağlamakta, ekonomiye ve istihdama ciddi katkılar verilmektedir. Sektörde otorite konumundaki Şeker Kurumu’nun kapatılması, sektörde yer alan üreticilerin karar mekanizmalarındaki temsilinin sona ermesine yol açtığı gibi muhtemel şeker kanunu değişiklikleri sektörü, iç ve dış müdahalelere açık konuma getirecek, baskılara maruz bırakacaktır.”

seker-pancar-gidahatti“TAPDK görevini tamamlamıştı”

Açıklamada, Türkiye tütün ve sigara piyasasını çok uluslu şirketlere açmak amacıyla çıkarılmış olan 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında, Kanun ile kurulmuş olan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK), Tekelin yok pahasına özelleştirilmesi, piyasanın tamamen yabancı sigara firmalarının eline geçmesi sürecinin tamamlanması nedeniyle, “görevini tamamlamış olduğundan” kapatıldığı ileri sürüldü.

tapdk-gidahattiBakanlığa çağrı

Oda başkanları, tütün ve şeker sektöründe yetkilerin devredildiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı, sigara ve şeker sektörünün hammaddesi olan tarımsal ürünlerin ülke kaynaklarından karşılanmasına, tütün ve şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik Milli Tarım Projelerini uygulama konusunda etkin adımlar atmaya çağrıldı.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir