Obezite-kanser ilişkisi konusunda çarpıcı sonuç!

-
Obezite-kanser ilişkisi konusunda çarpıcı sonuç!

Obezite ile kanser ve kanserlere bağlı ölüm riskleri arasındaki ilişkiyle ilgili İngiltere’de yapılan bilimsel araştırmada, obezite ile 11 kanser türü arasında ilişki bulunduğu bildirildi.

İngiltere’de yapılan ve British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, obezite ile 36 kanser türü ve bunların alt grupları arasındaki ilişkiler incelendi.

kanser-bakteri-gidahattiObezite 11 kanser türü ile ilişkili

Obezite ile kanser ve kanserlere bağlı ölüm riskleri arasındaki ilişkiye ortaya koymaya yönelik bilimsel araştırmada, geniş bir literatür taraması yapılarak 204 çalışma incelendi.

Meta-analizde, obezitenin çoğunlukla sindirim sistemi kanser türleriyle beraber (yemek borusu, mide, kalın bağırsak, rektum, safra yolu sistemi, pankreas), multiple miyelom, böbrek kanseri ve özellikle kadınlarda görülen endometriyum (rahim), over (yumurtalık) ve meme kanserlerini içeren 11 kanser türüne yakalanma riskinde artışa neden olduğu belirtildi.

Vücut Kitle İndeksi’ndeki (VKİ) her 5 kg/m2’lik artışın. erkeklerde rektum ve safra yolu kanserine yakalanma risklerini yüzde 9’dan yüzde 56’ya çıkardığı, yetişkin dönemde vücut ağırlığındaki her 5 kg’lık artışı olan kadınlarda ise menopoz sonrası meme kanseri gelişme riskinin yüzde 11 ve rahim kanseri görülme riskinin ise yüzde 21 oranında arttığı bildirildi.

Obezite ve kanser

British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Erkan Yardımcı, şunları söyledi:

“Dünyada her yıl yaklaşık 12.7 milyon yeni kanser vakası tespit edilmekte, yine her yıl yaklaşık 7.6 milyon kanser hastası hayatını kaybetmektedir. Bununla beraber obezite prevalansının son 40 yılda 2 kattan fazla artış göstermesi obeziteyi de önemli bir sağlık problemi haline getirdi.

obezite-olcum-gidahattiObezite ile kanser gelişme riski arasındaki ilişkiye bakıldığında birçok çalışmada obez bireylerde kanser riskinin arttığı görülüyor. Bu meta-analizde obeziteyle ilişki kurulan 11 kanser çeşidinin gelişimi ve bağlı ölümler üzerindeki etkisi güçlü kanıtlarla gösterilmiş olup diğer kanser türleri ile obezite arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar devam etmektedir.”

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir