MÜSİAD’dan barış çağrısı

-
MÜSİAD’dan barış çağrısı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 64’üncü hükümetten “barış” talebinde bulunarak “Ekonomik Barış”, “Çalışma Barışı”, “Sosyal Barış” ve “Siyasal Barış” alanında 4 ana başlıkta beklentisini açıkladı.

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, Feriye Lokantası’nda düzenlenen basın toplantısında “MÜSİAD olarak hazırladığımız; ekonomi, dış politika ve bürokrasi raporları milletimizin en çok ihtiyacı olanın uzlaşı ve barış olduğunu ortaya koydu. Biz de buradan hareketle 64’üncü hükümetten beklentilerimizi “barış” temasıyla 4 ana başlık altında topladık” diye konuştu.

“Yeni bir ekonomik hikâyeye ihtiyacımız var”
1 Kasım seçimlerinin ardından iş dünyasının önünün açıldığını, sosyal hayatta ve demokratik açılımlarda reformların devamlılığını sağlandığı, daha hızlı ve daha adil işleyen bir hukuk devleti yolunda önemli bir adım olduğu belirten Olpak, 4 ana başlıkta yer alan “Ekonomik Barış” konusunda hükümetten beklentilerine ilişkin şunları söyledi;

“Ekonomi alanında bugüne kadar elde edilen kazanımları korurken, yeni bir hikâyelere ihtiyaç bulunuyor. Yatırımların ve büyümenin önündeki en büyük engel, mevcut finansal sistem ve yüksek faiz oranları olarak öne çıkıyor. Tapu-teminat bankacılığından çıkılarak, proje finansmanına geçilmeli, kaliteli ve ucuz finansmana hızlı erişim sağlanması önem taşıyor. Finansman sorunu çözülmeden, yatırım, istihdam, büyüme ve kalkınma sağlanması mümkün görünmüyor.

Varlığa dayalı finansman modeli ve benzeri faizsiz finansman modelleri, etkin ve yaygın olarak teşvik edilmeli ve piyasada belirli bir büyüklüğe gelmesi sağlanmalı.

Tasarruf açığı önemli bir sorun. Tasarrufların artmasını teşvik etmek için, BES’in, çocuk güvencesi fonu gibi yapılarla desteklenmesi, yeni enstrümanların devreye alınması gerekiyor.

Sağlam mali ve finansal altyapımızı korumak çok önemli. Ama sanayi üretiminin GSMH içindeki azalan payı göz önüne alındığında, mali ve finansal sağlamlığın ötesine geçerek, üretim-yüksek katma değer-yüksek teknoloji odaklı, yeni bir kalkınma stratejisi oluşturulması gerekiyor.

Cari açık sorununun çözümünde, yüksek katma değerli ürünler yanında, KOBİ’ler ve gıda-tarım-hayvancılık alanları, daha fazla önceliğe alınmalı.

Maliye, mükellefe bakışını değiştirmeli ve köklü bir vergi ve zihniyet reformu yapılması önem taşıyor.

TTIP, serbest dolaşım, güncellenmiş gümrük birliğini de kapsayacak şekilde, AB yol haritasındaki çalışmalar hızlandırılmalıdır. TPP ve benzeri oluşumlar da göz ardı edilmemeli.”

“Asgari ücretin yükü paylaşılmalı”
Çalışma hayatında yapılacak düzenlemelerin hem iş hayatı, hem de sosyal hayat açısından önemli olduğuna dikkat çeken ve asgari ücret artışıyla ilgili olarak işverenin yılbaşında yapacağı zammı çıkardığında kalan kısmın işveren ve hükümet arasında paylaşılması gerektiğini söyleyen Olpak, “Çalışma Barışı” başlığı altındaki beklentileri de şöyle sıraladı;

“Seçim vaatlerinin, toplumun tüm kesimlerince kabul görecek bir şekilde uygulamaya geçirilmesi, iç ve iş barışımız açısından çok önemli bir konu. Yaşanılabilir ve sürdürülebilir asgari ücret, bütün yönleriyle, önemli bir başlık. Bölgesel asgari ücret ve esnek çalışma modelleri gündeme alınmalı, kıdem tazminatı sistemi yürürlüğe girmeli. Mevcut yapıdaki, adeta, istihdamı önleyici uygulamalar değiştirilerek, istihdam dostu hale getirilmeli. Çalışan ve işvereni, her adımda mahkemeye taşıyan bir sistemden dostluk çıkmaz. İş hukuku ve yargılaması, iş sağlığı-güvenliği ve çalışma hayatı ile ilgili uygulama ve düzenlemeler, bir bütün olarak ele alınarak değerlendirilmeli. Daha verimli çalışanın daha fazla ödüllendirilmesini sağlayan bir sistem, geleceğimiz açısından önemli bir dönüm noktası. İş hayatında, ayırımları ortadan kaldırıp, ortak bir “çalışan” tanımıyla, “Kamuda da Performans Sistemine” geçilmeli.”

Sosyal ve siyasal barış
Olpak, “Sosyal Barış” ve “Siyasal barış” başlıkları ile ilgili olarak ise özetle; demokratikleşme, şeffaflık alanlarında yapılan düzenlemelere devam edilmesine ve daha hızlı ve daha adil işleyen hukuk devletine ihtiyaç olduğunu belirtti.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir