Memurun öğle yemeği zamlandı

-
Memurun öğle yemeği zamlandı


Kamuda çalışan memurlar ile sözleşmeli personelin 2016 yılında öğle yemeği için ödeyeceği asgari bedeller belirlendi. Memurlar için en düşük yemek bedeli 1,12 TL, sözleşmeli personel için ise 1,34 TL oldu. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No 1), 6 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedelleri ile uygulama esasları belirlendi.

Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsıyor.

19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Tebliğe göre, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Tebliğ ekinde belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak söz konusu miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Memur ve sözleşmeli personel yemek bedelleri

15/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe göre, memur ve sözleşmeli personelin 2016 yılında öğle yemeği için ödeyeceği asgari tutarlar şöyle:

Memurlardan; 15/1/2016 tarihinden

14/1/2017 tarihine kadar

1)  Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,12 TL
2)  1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,87  TL
3)  2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.29  TL
4)  3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,95  TL
5)  4800’e kadar (4800 dahil)  ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,90  TL
6)  4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan  4,22  TL
Sözleşmeli personelden; 15/1/2016 tarihinden

14/1/2017 tarihine kadar

1)  Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.425 TL kadar (2.425 TL dahil) olanlardan 1,34  TL
2)  Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.090 TL kadar (4.090 TL dahil) olanlardan 2,29  TL
3)  Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.650 TL kadar (5.650 TL dahil)  olanlardan 4,11  TL
4)  Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.650 TL üzerinde olanlardan 5,19  TL

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir