Mayıs ayında çiftçiye 1,3 milyar TL tarımsal destekleme!

-
Mayıs ayında çiftçiye 1,3 milyar TL tarımsal destekleme!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Mayıs ayı içerisinde çiftçilere 1,3 milyar lira destekleme ödemesi yapacak. Bakanlık, Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi BAGİS kuruluşuna ilişkin tebliği de hazırladı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Mayıs ayı içerisinde çiftçilere yapılacak olan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

“2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Mayıs ayı sonuna kadar çiftçilerimize 1 milyar 297 milyon liralık hibe desteği ödemesi gerçekleştireceğiz.

faruk-celik-uretici-gidahatti

Bu kapsamda yağlı tohumlu bitkiler için 450 milyon lira, ıslah amaçlı koyun keçi yetiştiriciliği için 520 milyon lira, kırsal kalkınma için 150 milyon lira, buzağı için 105 milyon lira, sürü yöneticisi için 20 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı ve ari işletme desteği için 15 milyon lira, sertifikalı tohum/fidan kullanımı için 30 milyon lira, lisanslı depolarda ürün kiralama için 4 milyon lira ve organik tarım için 3 milyon liralık ödeme yapacağız.

Ocak ayından bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar 623 milyon liralık destekleme ödemesi yaptık. Ay sonuna kadar üreticilerimize yapacağımız bu ödemeyle birlikte 2016 yılı için planlanan toplam 11 milyar 644 milyon TL’lik tarımsal desteğin 5 milyar 920 milyon liralık kısmını ödemiş olacağız.”

balikci-gemi-izleme-afis-gidahatti

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi BAGİS hayata geçecek!

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, balıkçı gemilerinin konumunun, hızının izleneceği, av faaliyetlerinin ve avladığı ürünlerin takip edilebileceği bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, söz konusu sistemi kullanmayı zorunlu kılan tebliğ taslağını hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi.

Tebliğ taslağı ile denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerine Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazının taktırılması ve aktif/işlevsel durumda tutulması zorunlu hale getiriliyor.


“Sütte kaliteyi artıramazsak, dünya piyasalarında yer alamayız”

Belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunan balıkçı gemileri için cihazların temini ve takılmasına ilişkin masraflar ve BAGİS ile ilgili GSM ve Uydu abonelik ve haberleşme giderleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar Bakanlık tarafından karşılanacak. Program tarihinden sonra takılan cihazların temini ve balıkçı gemilerine takılması ile ilgili masraflar ise balıkçı gemisi yetkilisine ait olacak. Ayrıca daha sonra takılacak cihazların Bakanlıkça istenen özelliklere sahip ve BAGİS ile uyumlu olması gerekecek.

Bakanlıkça istenen BAGİS cihazını taktırmayanlara, cihazı çalışır ve işler durumda bulundurmayanlara, istenen bilgileri doğru ve zamanında Elektronik Seyir Defteri’ne girilmemesi ve zamanında Bakanlıkça belirlenen adrese gönderilmemesi dahil tebliğ kapsamındaki hükümlere aykırı hareket edenlere idari yaptırım uygulanacak.

hamsi-balik-gidahatti

Balıkçının seyir defteri kayıt altına alınacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için balıkçı gemilerinin denizlerdeki avcılık faaliyetlerinin izlenmesinin, denetlenmesinin ve bu faaliyetlere ilişkin verilerin kayıt altına alınmasının büyük önem arz ettiğini altını çizdi.

Türkiye’nin sahip olduğu 8 bin 333 kilometrelik sahil şeridinin, balıkçıların avcılık yaptığı ulusal ve uluslararası suların genişliği ve balıkçılık filosunun büyüklüğü göz önüne alındığında izleme, denetim ve veri toplama çalışmalarının zamanında ve etkin şekilde yapılabilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi uzaktan izleme sistemi teknolojilerinden yararlanmanın kaçınılmaz hale geldiğini dile getiren Çelik, bu amaçla Bakanlıkça “Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi’ni (BAGİS)” kurulum çalışmaları yürütüldüğüne vurgu yaptı.

Türkiye’nin üyesi olduğu balıkçılıkla ilgili uluslararası kuruluşlara ilişkin bu konudaki ulusal yükümlülükleri karşılamak için de bu sisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Çelik, BAGİS’in, denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünlerine ait verilerinin GSM ve Uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınmasını sağladığını kaydetti.


Musa Demirci, Bakan Çelik’in danışmanı oldu

Denizlerden elde edilen üretimin yaklaşık yüzde 90’nını sağlayan, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan su ürünleri avlama ruhsatına sahip balıkçı gemilerinin izleme kapsamında olacağını vurgulayan Çelik, sistemin, balıkçı gemilerine takılan Gemi İzleme Cihazı ve Elektronik Seyir Defteri’nden oluşan BAGİS Cihazı ile Bakanlıkta kurulan Gemi İzleme Merkezinden oluşacağını söyledi.

Çelik, balıkçı gemilerine takılan gemi izleme cihazının, gemiye ait konum, hız ve yön bilgilerini 10 dakika aralıklarla öncelikle GSM üzerinden, GSM kapsama alanı dışında ise Uydu üzerinden Gemi İzleme Merkezine göndereceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

“Gönderilen bu seyir bilgileri vasıtasıyla balıkçı gemilerinin faaliyetleri elektronik haritalar üzerinde kesintisiz izlenebilecek. Sistem sayesinde, balıkçı gemisinin faaliyetlerine ilişkin raporlama ve geçmişe dönük sorgulamalar yapılabilecek. Ayrıca, sistemin bir parçası olan Elektronik Seyir Defteri vasıtasıyla da balıkçı gemisinin av faaliyetleri ve avladığı ürünler ile ilgili bilgiler dijital ortamda Gemi İzleme Merkezine gönderilecek, böylelikle avlanılan ürünlere ait istatistiki veriler anlık olarak toplanabilecek.

balik-agi-gidahatti

BAGİS kapsamındaki gemiler, sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının su ürünleri denetiminde yetkili birimleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından izlenebilecek. Bu sistemde, balıkçı gemilerinin birbirlerinin avcılık faaliyetlerini izlemeleri ve görmeleri mümkün olmayacak.

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren balıkçıların BAGİS cihazı, elektronik seyir defteri ve ilgili diğer maliyetlere maruz kalmaması ve İdari yaptırımlara muhatap olmamaları için Bakanlıkça bildirilecek program çerçevesinde randevularına riayet etmeleri Balıkçılarımız ve ülke balıkçılığımız için önemlidir. Balıkçı Gemilerini İzleme Sisteminin ülkemiz balıkçılığına hayırlı olmasını dilerim.”

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir