Kırsalda iklim değişikliğine uyum, Ankara’da masaya yatırıldı

-

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) düzenlediği “Ekosistem Tabanlı Uyumda Sektörler Arası Perspektif” Çalıştayı Ankara’da yapıldı. Çalıştayda, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerinin orta ve uzun vadede giderilmesine yönelik Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyuma Yönelik Tarımsal Öneriler masaya yatırıldı.

Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje ile Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında düzenlenen çalıştayın açılışında, FAO ve Bakanlık temsilcileri konuştu.

Sivil toplum ve özel sektör arasında iletişimi güçlendirmek amaçlandı

Çalıştayda “Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine ETU’a Yönelik Tarımsal Öneriler” başlığı altında bir araya gelen çalışma grupları, tarımsal üretim kapsamında birbirleri ile bağlantılı sektörlerin arasında mevcut alışverişlerin yanı sıra farklı ihtiyaçları ve istekleri belirlediler. Çalıştaydaki oturumlarla, yerel, bölgesel ve ulusal kurum ve kuruluşlar ile özel sektörlü temsil eden paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Çalışma grubu oturumları yapıldı

Çalıştay kapsamında çalışma grupları tarafından iki farklı oturum düzenlenerek, iklim değişikliği sonucu bozkır ekosisteminde yaşanan sorunlar ele alındı.

İlk oturumdaki çalışma grupları, ETU’nun uygulamaya konulması aşamasında, sektörlerin güncel durumunun SWOT analizi (güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi) ile ele alındı. Beş ayrı çalışma grubunun bulunduğu çalıştayda, tarım, hayvancılık ve mera yönetimi, ekosistemin korunması ve onarımı, ormancılık, tarımsa üretim ve sanayi konuları işlendi.

fao-bozkir-gidahatti

Yapılan ikinci oturumda ise mevcut ihtiyaçlar, karşılaşılan zorlukların ETU stratejisi kapsamında belirlenmesi konusu tartışıldı. Kurumsal yapı, katılım, yönetim ve farkındalığının artırılmasına yönelik amaçlar, ETU’nun aktif bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak belirlendi.

Çalışma grupları tarafından takip edilen bilgiler, çalıştaya katılan isimlerin uzmanlık alanlarına göre yapılan sunumlar ile değerlendirildi. Çalıştayda, fikir alışverişlerinin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadelede teknik bulgular da paylaşıldı.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın