Katıl, Rekabet Et, Büyü!

-
Katıl, Rekabet Et, Büyü!

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemi için 405 milyon avro kaynak ayrıldı. Türkiye genelinde tüm bölgelerde uygulanacak Rekabetçi Sektörler Programı’nda imalat sanayinde dönüşüm, Ar-Ge ve yenilikçilik ekseninde geliştirilecek projeler desteklenecek.

Rekabetçi Sektörler Programı LogoRekabetçi Sektörler Programı, “Katıl, Rekabet Et, Büyü” sloganıyla Türkiye’nin gelişmekte olan bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde sanayi altyapısının geliştirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi ve küresel pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, hizmet sektörünün ve yaratıcı endüstrilerin altyapılarının desteklenmesi, KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi, Ar-Ge ve yenilik altyapısının geliştirilmesi, Ar-Ge’nin üretime dönüştürülerek pazara sunulması, teknoloji transferinin teşvik edilmesi, sosyal yenilik projelerine destek verilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda çok yönlü destekler sunuyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana, yaklaşık 550 milyon avro bütçe ile yürütülen program kapsamında, 43 ilde işletmelerin altyapı ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayacak ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulması, yenilikçi teknolojilerle üretimin katma değerinin artırılması, finansa erişim ve turizm altyapısının geliştirilmesini sağlayan projelere mali kaynak aktarılıyor.

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı LogoProgramın, 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odaları, STK’lar, üniversiteler, bölgelerinin ve temsil ettikleri işletmelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri projelerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sundu. Türkiye ve AB’nin ortak hedefleri arasında yer alan bölgesel kalkınma ve bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitliğe katkıda bulunacağı belirlenen 59 projeye 2017 sonuna kadar kullanılmak üzere 565 milyon avro mali kaynak aktarıldı.

AB-Türkiye mali işbirliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni döneminde ise 405 milyon avro ek bütçeyle Türkiye’nin tüm bölgeleri Programın uygulama alanına dâhil edildi. İmalat sanayinde dönüşüm, AR-GE ve yenilikçilik ekseninde geliştirilecek projeler, Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenecek. 2016 yılı için de proje çağrısı yapılacak.

Proje başvuruları bekleniyor

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında bazı projeler tamamlandı, bazı projeler uygulama aşamasında, bazı projeler ise 2016 yılında başlayacak.

Halihazırda yürütülmekte olan ve/veya başlayacak projeler arasında Ordu Arım Balım Peteğim, Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi, Samsun Lojistik Köy Projesi, Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi, Rize Çay Araştırma Projesi, Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi, Maraş Biberi Kümelenme Projesi, Van İşgem Büyüyor Projesi, Bayburt Doğal Taş Projesi, Teknoloji Transferi Hızlandırma Fonu Projesi, Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı (FIRASET) Projesi gibi bölge ekonomilerine katma değer üreten ve bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitliğe katkı sağlamayı amaçlayan büyük kapsamlı projeler bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde de desteklerken yararlanmak isteyen kurum, kuruluş ve KOBİ’ler, program takvimine uygun olarak Rekabetçi Sektörler Programı’na net belirlenmiş hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak eylemler ile kullanılacak bütçeyi belirten projeleriyle başvurabilecek.

Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde Ar-Ge, teknik altyapı, dış ticaret, pazarlama ve işletme yönetimi, lojistik ve depolama gibi alanlarda desteğe ulaşan KOBİ’ler ve girişimciler rekabet güçlerini artırıyor. Bölgelerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren Rekabetçi Sektörler Programı projeleri ile üretime katma değer sağlanıyor, işletmeler yeni pazarlara açılma imkanına sahip oluyor. Rekabetçi Sektörler Programı, KOBİ’lere doğrudan kredi ve yatırım desteği vererek ihtiyaç duyulan mali kaynakları da sağlıyor.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir