Helal belgelendirmede TSE’ye rakip geliyor!

-
Helal belgelendirmede TSE’ye rakip geliyor!

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) helal belgelendirmesi yaparken, Ekonomi Bakanlığı da helal belgesi vermek üzere Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasını öngören bir taslak hazırladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) helal belgelendirme hizmetleri kapsamında halen helal gıda, helal hizmet ve helal kozmetik belgelendirmesi yapıyor.

tse-gidahattiHelal Akreditasyon Kurumu

TSE’nin çalışmalarına rağmen, Ekonomi Bakanlığı da helal ürün belgelendirmesi konusunda yeni bir kurum kurmak üzere harekete geçti. Bakanlık, helal ürünlerin belgelendirilmesini yapacak Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasını öngören kanun taslağını, ilgili sektörlerin görüşüne açtı.

Hazırlanan taslağa göre, dünyada yaşayan 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün talebini karşılamak ve bu ürünlere “helal belgesi” vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu’ndan bağımsız olarak “Helal Akreditasyon Kurumu” kurulacak. Ekonomi Bakanlığı, helal ürün belgelendirmesi alanında faaliyet gösteren uluslararası kurumlarda Türkiye’yi temsil edecek olan kurumun kuruluş gerekçesini de şöyle açıkladı:

“Dünyada yaşayan yaklaşık 1.8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi giderek artmaktadır. Helal kavramı en başta yalnızca gıda ürünleriyle ilişkilendirilirken, günümüzde gıdanın yanı sıra tekstil, kozmetik, lojistik ve hizmetler gibi sektörel olarak çok geniş bir alana hitap etmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) verilerine göre günümüzde helal belgelendirmesine tabi sektörlerin küresel potansiyel ticaret hacmi 2.3 trilyon ABD Dolarını bulmaktadır. Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada ‘sağlıklı, hijyenik ve kaliteli’ olma özelliklerini de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin de bir göstergesidir.”

tse-helal-belgelendirme-gidahattiHelal Akreditasyon Kurumu’nun görevleri 

Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağı’na göre Kurum’un görev ve yetkileri şunlar olacak:

“Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyonu ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak.

Faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek.”

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir