Hayvan ithalatına yeni düzenleme

-

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliği, 29 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurbanlık amacıyla ithal edilecekler hariç, damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları kapsayan Tebliğ’de kontrol belgesi müracaatında ibraz edilmesi gereken belgelere yer verildi.

Tebliğe göre, ithal edilecek damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik şartları ve sağlık şartlarını taşıyacak. İthal edilecek damızlık hayvanların, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından canlı hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olması gerekecek.

İthal edilecek damızlık, kasaplık, besilik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek veteriner hekimlerden veya veteriner hekim ile ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az iki kişilik seçim heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. Seçimi yapılan hayvanlara ait tanımlama numara listesini içeren seçim heyeti raporunun asılları, ülke girişinde ibraz edilecek. Seçim heyeti tarafından; teknik ve sağlık muayenesi yapılmayan, reddedilen veya onaylı seçim heyeti listesinde tanımlama numarası yer almayan damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların ithalatına izin verilmeyecek. Fiili ithalatı sonlandırılan hayvanlar Türkvet/KKKS sistemine kaydedilecek.

İthal edilecek kesimlik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar, fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan kesimhanelere sevk edilecek. Hayvanların kesimleri il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi dahilinde yapılacak.

Damızlık, kesimlik, besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlar; hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithal edilecek. İthal edilecek hayvanların sayısı, belgelendirilmiş işletme kapasitelerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenecek.

Sağlık şartları, karantina yeri ve karantinada yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin esaslar ile kurbanlık sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvan ithalatına ilişkin şartlar da Bakanlıkça belirlenecek.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın