Gençleri doğaya yaklaştıran kitap

-

Çevrebilim alanında lisansüstü eğitimi almış, endüstri mühendisi Nükhet Barlas, ‘Dünya Gemisi’yle genç okurları doğa, çevre ve uygarlığın sınırları üzerine düşünmeye davet ediyor. Yeryüzünün maruz kaldığı hayati sorunlar konusunda gençlerin ufkunu açtığı gibi, onları doğanın tarafına geçmeye de çağıran bir roman bu…

Teknolojik gelişmişlik ve endüstriyel kalkınma anlayışıyla şekillenen modern hayat, gezegenimizi dönüşü olmayan büyük bir yıkıma sürüklüyor. Ekolojik tahribatın önüne geçilemez boyutlara vardığı bilinen bir gerçek. İnsanlığın doymak bilmez hırsının başmüsebbibi olduğu çevre krizi, gündelik hayatın tüm hücrelerine nüfuz ediyor. Konformizmin sınırlarını çizdiği normlarla belirlenen mevcut yaşam tarzının; küresel iklim değişimi, hava ve su kirliliği, zehirli atıkların varlığı, gıdaların tamamen kimyevileştirilmesi gibi yakıcı sorunların çözümüne katkı sağlayamayacağı net biçimde ortada.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın