Genç Çiftçi Projelerine 30 Bin Lira Hibe Desteği Veriyoruz

-
Genç Çiftçi Projelerine 30 Bin Lira Hibe Desteği Veriyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe destek verecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca genç çiftçilerin projelerinin desteklenmesine ilişkin tebliğ 05.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayan Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin; “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerimizin  girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ resmi gazetede 05.04.2016 tarihinde  yayınlanarak yürürlüğe girdi”

İl Müdürü Şahin; ”Kırsal alanda yaşayan genç çiftçiler, mahallinde uygulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere bakanlığımızca  30 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz.

Program, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı ve ipek böceği yetiştiriciliği, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri kapsayacak.

Başvurular genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize bizzat yapılacak.

Başvuranlarda, tebliğin yayımlandığı 05.04.2016 tarihinden itibaren 18 yaşından gün almış 41 yaşından gün almamış olmak, başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak, örgün eğitime devam ediyor olmamak, KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak şartları aranacak. Ayrıca engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belgeler sunan genç çiftçilerimizde değerlendirmelerimizde bu hibe desteklemesinden yararlanacak.

Başvurular 12.04.2016 tarihinde başlayacak  ve  11.05.2016 tarihinde sona erecektir.  Genç çiftçilerimiz bu projelerden mağdur olmaları için mutlaka belirtilen sürelerde başvurularını yapmalıdır” dedi.

Genç Çiftçi Desteklenmesi Programının Proje Konuları

a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri, kapsar.

Başvuru Yeri

Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

Başvuru Yapacak Genç Çiftçilerde Aranan Şartlar

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

c) Okur-yazar olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

İstenecek Belgeler

Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

b) Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.

c) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi.

ç) Ek-2’de yer alan proje tanıtım formu.

d) Ek-3’te yer alan imzalı taahhütname.

e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

f) Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.

g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

ğ) Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

(2) Hibe Sözleşmesi Aşamasında Aşağıdaki Belgeler İstenir:

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir.

Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra 12.04.2016 tarihinde başlar.

Başvuru süresi otuz gündür. Başvuru formları ve eklerinin Tebliğe uygun hazırlanması gerekmektedir. Son Müracaat Tarihi 11.05.2016’ dır. 

Daha geniş bilgi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ek Binası  (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis karşısı)  ( www.kirsehirtarim.gov.tr ), ”Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün” internet sayfası  adresinden ve Bakanlığımızın“www.tarim.gov.tr” adresinden edinilebilir.

www.tarimpusulasi.com

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir