Geçici Bütçe TBMM’ye sunuldu

-
Geçici Bütçe TBMM’ye sunuldu

2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 1 Ocak 2016-31 Mart 2016 tarihleri arasındaki üç aylık dönemi kapsayan toplam 5 maddelik düzenlemeyle, tüm kamu kuruluşların 2015 yılındaki ödeneklerinin belli oranlarda kullanılması yetkisi istendi.

Başbakan-Ahmet-Davutoğlu-www.gidahatti.comAhmet Davutoğlu başkanlığındaki 64. Hükümetin hazırladığı geçici bütçe tasarısına göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, üç aylık dönemde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki başlangıç ödeneklerinin belirli oranları karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmasına ilişkin yetki verilecek.

Oranların belirlenmesinde, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla hizmetlerin önemi, önceliği, sürekliliği ve ödeme zamanları çerçevesinde yapılan harcama tahminlerinin yanı sıra, merkez dışı birimlerin ödenek ihtiyaçlarının etkin şekilde planlanması hususları da dikkate alınacak.

İlgili kamu idareleri, kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla “yedek ödenekler” ekonomik kodunu içeren tertiplerden, geçen yıllar gerçekleşmeleri dikkate alınarak tespit edilen oranlar karşılığı bulunacak tutar kadar ödenek kullanmaya yetkili kılınacak.

Bu oran MEB için yüzde 70, Çalışma Bakanlığı için yüzde 60, Tarım Bakanlığı için yüzde 66, Enerji Bakanlığı için yüzde 100, Başbakanlık için yüzde 85, Cumhurbaşkanlığı için yüzde 28 olacak.

Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere 2016 yılının tamamı için yapılacak yardımın hesaplanmasında, ilgili kanundaki genel bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınacak. İlgili kanun hükümleri uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık tarh, tahakkuk ve tahsiline devam edilecek. Yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne dahil edilecek.

Kamu kurumlarınca taahhüde bağlanmış iş ve hizmetlere ait ödemelere, belirlenen ödenek sınırları çerçevesinde devam edilebilecek.

Ayrıca kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, mali yıl dikkate alınarak veya daha uzun süreli olarak kamu idarelerinin yüklenmeye girişebilmesini sağlamak amacıyla, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler esas alınacak.

Geçici Bütçe düzenlemeleri

2015 Yılı Yatırım Programı ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerin herhangi bir aksaklığa yol açılmadan 2016 yılında da uygulanmasına devam edilebilmesi için ödeme yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Kamu görevlilerine ilişkin toplam atama sayısı sınırları, 40 binden 55 bine çıkarılacak.

2016 yılının ilk üç aylık dönemi için merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan idarelerin ihtiyaç duyabilecekleri taşıtları edinebilmeleri için toplam taşıt sayısı 500 adedi geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’na yetki verilecek.

Doğalgaz önlemi

Geçici Bütçe’de Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından olası doğalgaz kesintisine de önlem getiriliyor. Bu kapsamda elektrik üretim şirketlerinin yılın ilk aylarında ikincil yakıt kullanmaları halinde ihtiyaç duyulacak kaynağın sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 36 milyon liralık borç verme kaleminin tamamının kullanılması imkanı getirildi.

Geçici Bütçe’de ayrıca 2016 yılının üç aylık döneminde kullanılması amacıyla dünyanın birçok bölgesindeki barış gücünün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplam 194,4 milyon liralık ödeneğin yüzde 85’inin kullanılması için yetki istendi. Böylece ilk 3 aylık dönemde 165 milyon liranın kullanılması sağlanabilecek.

“Bütçe yetişmeyecek” gerekçesi

Tasarının gerekçesinde, Anayasanın 162. maddesi gereğince, 63. Hükümet tarafından hazırlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 16 Ekim 2015 tarihinde TBMM’ye sunulduğu hatırlatıldı.

1 Kasım 2015 tarihinde Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılması nedeniyle tasarının görüşülmesinin ve kanunlaşmasının mümkün olmadığı belirtilen gerekçede, “30 Kasım 2015 tarihinde TBMM’den güvenoyu almış olan 64. Hükümet tarafından hazırlanacak bütçenin, 2016 mali yılına yetişmeyeceği anlaşılmaktadır” denildi.

Bütçe Kanunu Tasarısının 1 Ocak 2016 tarihine kadar kanunlaşmamasının kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacağına işaret edilen gerekçede, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesinde zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde geçici bütçe kanununun çıkarılacağının hüküm altına alındığı kaydedildi.

Gerekçede, bu nedenle 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi yürürlüğe girinceye kadar Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesi uyarınca 2016 yılının ilk üç aylık döneminde merkezi yönetim harcamalarının yapılmasına ve gelirlerinin tahsiline imkan veren geçici bütçe tasarısının hazırlandığı ifade edildi.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Kanunu Bütçe Tasarısının Ocak ayında Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın