FoodDrinkEurope, CAP’ta reformu destekliyor

-
FoodDrinkEurope, CAP’ta reformu destekliyor

AB ülkelerindeki 26 ayrı ulusal gıda federasyonunun bir araya gelerek oluşturduğu, Avrupa gıda ve içecek sanayinin en büyük çatı kuruluşu FoodDrinkEurope, AB’de tarım politikalarının ortaklaşmasını sağlayan Ortak Tarım Politikası’na (CAP) destek açıklamayaptı.

Üç yıllık bir çalışmanın ardından 2013 yılında tamamlanan Ortak Tarım Politikası (CAP) reformu ile CAP’ın temelinde yatan 2 temel sütun (doğrudan ödemeler ve piyasa ile ilgili harcamalar için ayrılan 227 milyar avro ve kırsal gelişim için ayrılan 84 milyar avro) değiştirilmeden devamı sağlanmakla birlikte, söz konusu alanlar arasındaki etkileşimler arttırılarak bütünsel ve entegre bir politika desteği sağlamak amaçlanmıştı.

FoodDrinkEurope 1 Aralık’ta, rekabetçi ve sürdürülebilir gıda üretimini teşvik eden Ortak Tarım Politikası’na destek açıklaması yaptı. Gıda ve içecek endüstrisinin CAP görüşmelerinde hayati önem taşıdığını belirten FoodDrinkEurope açıklamasında, gıda ve içecek sektörlerinin; AB’nin tarımsal ham maddelerinin %70’ini alarak, güvenli ve besinsel ürünlere dönüştürdükleri, Gıda tedarik zinciri cirosuna katkılarının %28 seviyesinde olduğu ve istihdamın %18’ine sahip olduklarının altı çizildi.

Bu nedenlerden dolayı, gıda zincirinin rekabetçilik ve sürdürülebilirlik alanlarında ileriye taşınmasında endüstrinin merkezi bir rol oynayabileceğini kaydeden FoodDrinkEurope, Ortak Tarım Politikasının (CAP), AB’nin tarım ve gıda üretiminde ortak hedeflerin sınırların ötesine taşınmasında vazgeçilemez bir araç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

tarım-www.gidahatti.comYakın zamanda gerçekleştirilen reformun, derogasyonlar ve muafiyetler gibi birçok olanak yoluyla Üye Devletlere ve bölgesel yönetimlere Ortak Tarım Politikası’nın (CAP) uygulanmasında büyük bir esneklik sağladığının da altı çizilen açıklamada, CAP reformunun Ortak Pazar kurulmasına da katkı sağladığı görüşüne yer verildi.

Gelecekte CAP’ın AB’de bulunan çiftlikler ve işletmelerin adil şartlara sahip olmasını garantilemek için çalışması gerektiğini belirten FoodDrinkEurope, AB Komisyonu’nu, AB’de adil rekabetin sağlandığından emin olunması için Üye Devletler tarafından seçilen gönüllü hükümleri uygulanma aşamasında kontrol etmeye de davet etti.

Avrupa Birliği’nin en eski ve en kapsamlı politikası olan Ortak Tarım Politikası (Common Agricultural Policy, CAP), AB’de tarım sübvansiyonları ve tarımın planlanması programı olarak tanımlanıyor.

Toplam AB bütçesinin yaklaşık yarısına karşılık gelen Ortak Tarım Politikası; doğrudan sübvansiyon ödemeleri, fiyat destek mekanizması ile ekili olan bitki ve tarımsal alanlara, garantili minimum fiyatları dahil ederek ve AB dışından gelen mallara tarife ve kota uygulanması sisteminin bir kombinasyonu.

İlk olarak 1962 yılında tahıl sektöründe uygulamaya konulan ortak piyasa düzeni ile yürürlüğe giren Ortak Tarım Politikası, o tarihten bugüne pek çok kez reforma tabi tutuldu.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın