Enerji verimliliğinde 2023 hedefleri!

-
Enerji verimliliğinde 2023 hedefleri!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra dernek, birlik, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023, tarım sektöründe 6 eylemi içeriyor.

Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedefleniyor.

enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-gidahattiUlusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra dernek, birlik, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden de faydalanmak suretiyle hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”, Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2018 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

Enerji verimliliğinin, “enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan bir alan” olarak tanımlandığı eylem planında, birincil enerji tüketiminin 2005 yılından 2015 yılına kadar %46 oranında artış gösterdiği, birincil enerji arzında ithal enerji kaynaklarının 2015’de %75,9 olarak gerçekleşen ülkemizin, enerjide dışa bağımlılığı yüksek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2023 enerji verimliliği hedeflerinin belirlendiğine vurgu yapılan metinde, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile etkin bir biçimde uygulamaya geçilmesi ve izlenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

enerji-verimliligi-gidahattiHedef, enerji tüketimini %14 azaltmak

2017-2023 yılları arasında uygulanacak eylem planı kapsamında, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefleniyor.

2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar dolar olacak ve bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecek. Eylemlerin geri ödeme süresi ise ortalama 7 yıl olarak planlanıyor.

traktor-gidahattiTarım sektörü için 6 eylem

Tarım sektöründe enerji verimliliği konusundaki mevcut durumun ortaya konulduğu Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik traktörlerin ve biçerdöverlerin enerji verimlileri ile yenilenmesinin özendirilmesi, enerji verimli sulama yöntemlerine geçilmesi, tarım sektöründe enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi, biyokütle elde etmek amacıyla tarım yan ürün ve atık potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımının teşvik edilmesi ve su ürünleri sektöründe enerji verimliliğinin desteklenmesi konularında 6 eylem belirlendi.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir