En az kazandıran sektör tarım oldu

-
En az kazandıran sektör tarım oldu

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının sektörel kazanç sonuçlarına göre tarım en az kazandıran sektör oldu. TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarım sektöründe çalışanlar toplam çalışanların %20,3’ünü oluştururken,  sektörde çalışan kadınların payı %49, erkeklerin payı ise %51 oldu. Açıklamada ayrıca, eğitim düzeyinin artmasıyla tarım sektöründeki gelirin de arttığı bildirildi. Tarım sektöründe çalışan fertlerin %67,8’ini lise altı eğitimliler oluştururken bunu %15 ile okur-yazar olmayanlar, %10,2 ile bir okul bitirmeyenler ve %7,1 ile lise ve üstü eğitimliler takip etti.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının sektörel kazanç sonuçları değerlendirildi. Açıklamada tarım sektöründe ortalama gelirin tarım dışı sektörlere göre çok daha düşük olduğu bildirildi.

Tarım sektöründe çalışanlar toplam çalışanların %20,3’ünü oluşturdu. Sektörde çalışan kadınların payı %49 iken, erkeklerin payı %51 oldu. Tarım sektöründe gelir getirici bir işte çalışanların yıllık ortalama geliri 12 bin 461 TL iken, tarım sektöründe çalışan erkeklerin ortalama geliri kadınların iki katından fazla oldu. Buna temel neden olarak ise tarım sektöründe çalışan kadınların çoğunlukla düşük gelir elde eden yevmiyelilerden oluşması gösterildi.

Gelir dağılımı iyileşiyor

tarim-iscisi-2-gidahatti

Erkekler kadınlara oranla daha çok kazanıyor

Tarımda ücretli ve maaşlı olarak çalışanlar 2014 yılında yıllık ortalama 13 bin 126 TL gelir elde ederken, yevmiyeliler 4 bin 772 TL, kendi hesabına veya işveren olarak çalışan müteşebbisler ise 13 bin 399 TL gelir elde etti.  Tarımda müteşebbis olarak çalışan erkeklerin, kadınların iki katından daha fazla gelir elde ettiği görüldü.

tarimsal-sulama-gap-gidahatti

Tarım sektöründe çalışanların eğitim düzeyi yükseldikçe kazancıda artıyor

TÜİK Gaziantep Bölge tarafından yapılan açıklamada eğitim düzeyinin artmasıyla tarım sektöründeki gelirin de arttığı bildirildi. Tarım sektöründe çalışan fertlerin %67,8’ini lise altı eğitimliler oluştururken bunu %15 ile okur-yazar olmayanlar, %10,2 ile bir okul bitirmeyenler ve %7,1 ile lise ve üstü eğitimliler takip etti. Tarım sektöründe çalışan kadınların önemli bir bölümünün eğitim düzeyi düşük olduğu görüldü. Kadınların %3,5’i lise ve üstü eğitimli iken, erkeklerde bu oran %10,6 oldu. Araştırma sonuçlarına göre 2014 yılında tarım sektöründe çalışan ve okur-yazar olmayanlar yıllık ortalama 6 bin 939 TL gelir elde ederken, bir okul bitirmeyenler 10 bin 682 TL, lise altı eğitimliler 12 bin 691 TL, lise ve üstü eğitimliler ise 18 bin 906 TL gelir elde etti.

Gelir dağılımı iyileşiyor

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir