Elektrik borcu olan çiftçi 2016’da destek alamayacak!

-
Elektrik borcu olan çiftçi 2016’da destek alamayacak!

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği, 24 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-gidahatti

Tebliğe göre, elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketi, elektrik tüketimine ait kayıtlar ile Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Ziraat Bankası’na iletecek.

Banka, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine iletilen, ödemeye esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen elektrik borcu bulunan tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşenlerin destekleme bedellerini ilgililerine ödemeyecek.

Çiftçi kayıt Sistemi’nde son gün Pazartesi

Şirket borçlularına ödemenin yapılabilmesi için çiftçinin veya tüzel kişinin destekleme hak edişlerini almak üzere Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde Şirketten alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekecek.

tarimsal-sulama-gidahatti

Elektrik borcuna itiraz

Elektrik borcuna ilişkin itiraz elektrik şirketine yapılacak. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanacak.

Genel Müdürlük, destekleme ödemesinin yapılacağını, planlama aşamasında, Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderecek.

Elektrik şirketi, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletecek.

Sözleşmeli besiciliğe destek

Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hak ettiği destekleme tutarından, bankaya bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilecek. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenecek.

suriye-tarim-gidahatti

Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dâhilinde ÇKS’den veri paylaşımı yapacak.

Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen tarafa ait olacak.

27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği’ni (Tebliğ No: 2015/23) yürürlükten kaldıran yeni Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın