e-İhracat Stratejisi tamam! e-ihracat teşvik edilecek

-
e-İhracat Stratejisi tamam! e-ihracat teşvik edilecek

2020 yılında küresel e-ticaret hacminin yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşması beklenirken, Ekonomi Bakanlığı e-ihracatı kolaylaştırmaya yönelik çok önemli bir adım attı. e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile e-ihracat yapan KOBİ’ler için gümrük işlemleri kolaylaştırılacak, pazarlama amaçlı internet siteleri desteklenecek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020), 6 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi hedefiyle hazırlanan 2018-2020 e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 7 hedef ve 23 eylemden oluşuyor.

ekonomi-bakanligi-logo-gidahattiKüresel e-ticaret hacmi 4 trilyon dolara ulaşacak

Elektronik ticaretin AB, OECD ve Türkiye’deki tanımlarının verildiği Strateji Belgesi’nde, Global B2C Ecommerce 2016 Raporundaki, dünya genelinde 2015 yılında 2,3 trilyon dolara ulaşan küresel –e-ticaret hacminin 2016 yılında %17,5’lik bir büyüme oranıyla 2,7 trilyon dolara ulaştığı tahminine yer verildi. 2020 yılında ise dünya genelinde e-ticaret hacminin yaklaşık 4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Yakalanan büyüme hızı sayesinde 2015 yılında 20,8 trilyon dolarlık dünya perakende hacmi içerisindeki payı yaklaşık %7 olan e-ticaretin, 2020 yılında %14,6’ya yükselerek toplam perakende içerisindeki payını yaklaşık iki katına çıkarması öngörülüyor.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, e-ticaretin perakende ticaret içindeki payı, gelişmiş ülkelerde 2015’te ortalama %7,1, gelişmekte olan ülkelerde %5,1 iken, Türkiye’de ise bu oran %2.

Çin, 2015 yılında bir önceki yıla göre %33’lük büyüme gerçekleştirerek, 766,5 milyar dolarlık e-ticaret hacmi ile dünyada lider konumunu korudu. Bu ülkeyi sırasıyla ABD (595,1 milyar dolar) ve İngiltere (174,2 milyar dolar) izledi.

Türkiye’de e-Ticaret büyüklüğü

Strateji belgesinde, TÜBİSAD’ın araştırmasına göre, 2015 yılı itibariyle e-ticaretin Türkiye’deki pazar büyüklüğünün 24,7 milyar TL olduğuna dikkat çekilirken, pazara ilişkin çeşitli bilgilere de yer verildi.

“Mevzuat/Düzenleyici Çerçeve, Lojistik Altyapısı, Ödeme Sistemleri” başlıklarında ayrıntılı bilgiler yer alan, Ekonomi Bakanlığının e-ticaretteki mevcut konumu anlatılan strateji belgesinde, 2023 hedefleri açısından genişleyen pazarlara ihracatı artırmak için e-ticaret kanalını etkinleştirmenin önemine vurgu yapıldı.

e-ticaret-gidahattiHedef ve vizyon

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile e-ihracatı ihracatçılar için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, Türk ürünlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasını sağlamak, e-ticaret alanında bir ekosistem oluşturmak ve böylelikle Türkiye’nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Strateji ve eylem planının vizyonu ise e-ihracatı ihracatçılar için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, ülkemizin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek olarak belirlendi.

Bu vizyon çerçevesinde hazırlanan 2018-2020 e-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı 7 hedef ve 23 eylemden oluşuyor.

7 Stratejik Hedef

Stratejide 7 stratejik hedef; “lojistik kapasitesinin geliştirilmesi, gümrük işlemlerinin sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi, sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi, e-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, e-ihracatçı firmasının artırılması, mikro girişimcilerin e-ihracatçı olmalarının sağlanması ve e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirliklerinin artırılması” olarak sıralandı.

ekonomi-is-sektor-kobi-gidahattiNeler yapılacak?

Türkiye’de internet üzerinden yurt dışına ürün satışına yönelik altyapının oluşturulmasıyla, KOBİ’lerin internet üzerinden yurt dışına ürün satışının kolaylaştırılması amacıyla gümrük işlemleri kolaylaştırılacak. Bu yolla ürün ihraç etmek isteyen KOBİ’lere yönelik olarak kurulacak pazarlama amaçlı internet siteleri desteklenecek. Alıcıların güvenli alışveriş yapabilmesi için ürünler ön denetim yoluyla güvenli hale getirilecek.

İlk aşamada e-ihracat konusunda şirketlerin bilgilendirilecek ve ürün güvenliği de dahil olmak üzere mevzuat düzenlemeleri yapılacak. İhraç edilecek ürünlerin vadettiği standartları taşıyıp taşımadığı konusunda bir denetim sistemi kurulacak. Planlanan teşvik ve ihracat olmasından kaynaklı KDV iadelerinden faydalanma süreçleri, ürün denetim mekanizmalarıyla ilişkilendirilecek.

online-alisveris-2-gidahattiİnternet üzerinden ürün ihraç etme, satma konusunda deneyim kazanan şirketlerin KOBİ’lerin ürünlerini daha kolay pazarlaması, normalde ihracat yapmakta zorlanan firmaların gerek personel gerekse işlem anlamında daha düşük maliyetle ihracat yapması sağlanacak.

Ulaşım imkanları açısından da İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Mersin gibi lojistik merkezlerden ürünlerin gönderilmesine imkan sağlayacak teknolojik kapasitesi yüksek nakil noktalarının oluşturulmasına yönelik teşvik verilebilecek.

Melis Demirci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir